tisdag 9 mars 2010

Lean

Att effektivisera sin organisation är ju modernt överallt numera och innefattar också akutsjukvården. Hittade ett par intressanta artiklar, se nedan. På mitt arbete vet jag att vi borde modernisera triagefunktionen, som ofta blir en flaskhals när många patienter söker samtidigt...
Att inte ha akutläkare är ett minus i sammanhanget, då gästarbetande jourläkare sällan stannar så länge på akuten att de engagerar sig i förbättringar och förändringar. Ledningen har också svårt att förverkliga förändringar då läkarkåren ständigt byts ut.


http://www.epmonthly.com/index.php?option=com_content&task=view&id=665&Itemid=63

http://www.epmonthly.com/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=63

lördag 6 mars 2010

Shopping

Pia Malmquist har skrivit ett svar på en artikel från Sjukhusläkaren, jag bifogar en länk. Hon belyser en viktig poäng, att akutläkare i USA och Australien utbildas i den miljö de sedan ska verka inom.

http://www.sjukhuslakaren.se/2010/02/nu-kan-du-shoppa-specialistbevis-till-akutlakare-pa-tre-ar/#comment-464