fredag 12 april 2013

Beställningsjobb

Precis när man önskat sig att Norge skall hämta in amerikansk expertis så har de redan gjort det på Akershus universitetssjukhus. Här har man tydligen insett att myndigheter och politiker inte kan något om akutsjukvård och struntar i att vänta på riktlinjer från ovan:
"-Avdelingssjef Løvstakken: Pasientene trenger kompetansen nå!"
 Jag noterar i mitt föredrag på SWESEMS årsmöte i Linköping år 2006 sade jag redan då att man inte ska bry sig om Socialstyrelsens beslut utan att sjukhus som insett fördelarna skall direkt utbilda akutläkare som specialister. Ska vi i Sverige åka över till Norge om några år och lära oss hur man bygger upp en akutläkarorganisation? Retorisk fråga men om akutläkare blir högvilt i Norge kan svenska akutläkare emigrera för kortare eller längre tid till Norge då deras sjukvårdsekonomi är starkare...

onsdag 10 april 2013

Sveriges uppvaknande?

Följetongen i Norge fortsätter. Här en debattartikel från Aftenbladet. Var är debatten i Sverige? Finns det några politiker som ställer varandra till svars? Med ett statligt beslut för modern akutsjukvård i Norge och påföljande planering och organisation kan Norge gå om Sverige i utvecklingen redan om några år. Den svenska debatten är påfallande lam och beslut om akutläkare diskuteras inte på nationell nivå. Kanske är Norges uppvaknande det som också Sverige behöver?

söndag 7 april 2013

Norge i fokus

Debatten har hettat till i Norge. Helseminister Jonas Gahr Støre får svara på frågor direkt i Stortinget angående kompetensen hos första ledets läkare på akutmottagningarna i Norge. För detaljer se NORSEM's hemsida på facebook där man kan se flera klipp från Norsk TV.  Bakgrunden är att det under flera år rapporterats om fall med dålig utgång inom akutsjukvården. Norska TV2 och NORSEM har gjort en samanställning över kompetensen och det visar sig att ca 80% av norska akutmottagningar arbetar en turnuslege (jmf AT-läkare) självständigt med några månaders arbetserfarenhet.
Nu har den politiska oppositionen reagerat och vill ha högre kompetens på landets akutmottagningar.
I tillägg har TV2 gjort ett reportage om Sverige.
Norge har en fin tradition av prehospital kapacitet med Norsk Luftambulanse. Tyvärr fungerar norska akutmottagningar lika dåligt som oppositionen vill hävda och även om Sverige utpekas som ett föregångsland ska man komma ihåg att akutläkare här är fortfarande i sin linda och de allra flesta akutmottagningar i Sverige brottas med samma problem som i Norge.
Tyvärr söker man alltså lösningarna i Norge på alltför nära håll när man tittar på funktioner inom det egna landet eller grannarna.
Norge har en tradition av att samarbeta inom NATO och bestämt sig för att köpa F35 från USA. Resonemangen kring detta beslut är att endast det bästa är gott nog när det krisar. Planeringen av landets luftförsvar och inköp av flyplan skall räcka närmsta 20-30 åren.
Att bestycka landets akutmottagningar med fullfjädrade akutläkare inom loppet av 20 år borde också vara en naturlig konsekvens. Det är försvar av liv och hälsa och en viktig del i en akutkedja. Kanske görs det bäst i Norge genom en offentlig debatt och statliga beslut. Likt beslutet att köpa F35 från USA och inte JAS 39 Gripen från Sverige bör Norge nu igen vända sig till USAJag har inte sett något land i Europa som har akutsjukvård som kan mäta sig med amerikansk.
Om Norge inte anser sig ha råd med en professionaliserad akutsjukvård kanske man återigen skall överväga svenska JAS 39 Gripen...