lördag 16 juni 2012

Clinical Decision Unit

Observationsavdelning i anslutning till en akutmottagning är populärt. Om det förbättrar vården är dock inte säkert. Med dagens brist på akutläkare är det för mig tveksamt att vara alltigenom positiv till en sådan. Dock skall man skilja på CDU och vanlig praxis - patienten kan få samma behandling oavsett. Om en akutmottagning har exempelvis 24 rum kan man bygga 6 rum till - totalt 30. Sedan andvänds alla rum och de fall patienten behöver stanna kvar några timmar för observation används samma rum där patienten redan befinner sig. Samma läkare och sjuksköterska kan ha hand om patienten. Detta förutsätter att rummen är relativt likvärdiga och att utrustning kan flyttas mellan rummen vilken inte är ett problem på en modernt utformad akutmottagning. I detta exempel handhar man patienter som man tror kommer att kunna skickas hem efter observation och behandling. Skall patienten läggas in bör patienten inte spendera onödig tid på akutmottagning i väntan inläggning och specialistvård. Att ha akutläkare på akutavdelningar som sköter slutenvårdsfall är inte kostnadseffektivt eller optimalt ur kompetenssynpunkt. De närmsta 30 åren kommer det inte finnas tillräckligt med akutläkare för att ens bemanna akutmottagningarna i Sverige, än mindre akutvårdsavdelningar. ACEP har en sammanfattande länk.

söndag 10 juni 2012

ACEP Policy Statements

När man läser målbeskrivningen för akutsjukvård är kan man fråga sig om den verkligen representerar den kliniska vardagen. Dock ska man komma ihåg att målbeskrivningen är skapad utifrån internationella erfarenheter och dessa länder har haft ett antal decennier på sig att utveckla denna specialitet. Sverige har precis börjat och många befinner sig i en kulturkrock mellan traditionellt kliniktänkande och modern organisation och kompetens. ACEP har lagt upp ett antal "policy statments" angående den kliniska vardagen som sammanfattar många av de kliniska och organisatoriska problem och konflikter som akutläkare ställs inför. Nedan följer ett antal länkar. http://www.acep.org/Content.aspx?id=75479 http://www.acep.org/Content.aspx?id=34882 http://www.acep.org/Content.aspx?id=29860 http://www.acep.org/Content.aspx?id=29844 http://www.acep.org/Content.aspx?id=29834 http://www.acep.org/Content.aspx?id=29662 http://www.acep.org/Content.aspx?id=29532 http://www.acep.org/Content.aspx?id=29164 http://www.acep.org/Content.aspx?id=29132 Detta är ett axplock. Let me know om ni hittar ytterligare intressanta artiklar.