tisdag 30 augusti 2011

Holland

Terrence pratar om Holland men det skulle lika gärna kunna vara Sverige.
Många bra poänger. Det jag gillar är att han nämner i slutet att akutläkare och akutsjukvård måste upp som en nationell och global agenda och diskuteras bland allmänhet och politiker för att skynda på utvecklingen.

http://www.youtube.com/watch?v=ww3F9ruEMF4

onsdag 24 augusti 2011

Sjuksystrar

Jag har sagt det tidigare men vill säga det igen, att implementera ett akutläkarsystem innebär inte bara utbildning för läkare utan också sjuksystrar. Dessa bör ha en gedigen kompetens att initiera behandling, behärska triagekunskaper och ha viss intensivvårdskunskap. Vidare måste de ha utbildning på alla typer av patienter.
Att se akutläkarutbildning som ett isolerat fenomen för läkare straffar sig då man senare vill ta över vissa funktioner, exempelvis airway management.
Mina sjuksystrar i USA kan eskortera en patient till CT som är intuberad, med toraxdrän och CVK och nödvändig sedering utan min hjälp. Detta är helt nödvändig kompetens de tillfällen då jag är ensam läkare på akuten och har flera svårt sjuka patienter samtidigt.

fredag 19 augusti 2011