torsdag 18 juni 2015

IVO's rapport

IVO redogör mer utförligt för hur det står till med svensk akutsjukvård. En rapport som egentligen inte är någon nyhet för någon som arbetar inom akutsjukvården.
Glädjande nog är det fler personer i landet som börjat inse att akutsjukvården behöver förbättras.
Kort inlägg denna gång. Rapporten och artiklarna talar ju för sig själva tycker jag. Man kan inte annat än glädjas över denna utveckling. Våren har varit händelserik. Sommaren är på väg.