fredag 22 mars 2013

Norge och Danmark

Det börjar röra på sig även i våra grannländer. Här en länk. Finland ligger redan ett steg före!
Den första nordiska konferensen i emergency medicine hålls i år i Helsingfors November 13 - 15.
Här en länk till FiSEM's hemsida... den som kan finska kan ju i alla fall ta del av detta...

tisdag 5 mars 2013

Effektivitet

ACEP har ett utmärkt inlägg om effektivitet som akutläkare på en akutmottagning. Jag håller med om att man måste ha arbetat några år som specialist för att förstå nyanserna i detta. Det är enklast att uppnå dessa färdigheter om man utbildats av specialister i akutsjukvård.

Nya Karolinska Sjukhuset

Dagens Nyheter har nyligen haft en serie om sjukvården i Sverige. Bifogar en länk.
Bland annat tas i sista delartikeln upp frånfallet av kompetens i beslutsfattandet. Många kliniker och sjukhus drivs i dag av icke vårdpersonal. Ytterst har politiker högst varierande kompetens och besluten blir därefter.
Nya Karolinska sjukhuset har kostat 52 miljarder SEK. När man planerade detta hade man inte konsulterat någon specialist i akutsjukvård. Akutmottagningen planerades att bli en remissmottagning med begränsad kapacitet. Vårdplatserna drogs ned från ca 900 till ca 600 stycken.
Nu börjar man inse att ekvationen inte håller och att man måste använda båda sjukhusen tills en lösning finns tillhanda.
Akutsjukvården är den största patientgruppen i Sverige med över 2.5 miljoner patientbesök per år. Den har ingen patientförening eller liknande instans att föra dess talan. Specialistläkare i akutsjukvård finns sedan 2006 men av Socialstyrelsens ca 80 registrerade specialister i Sverige är mindre än 15 kliniskt aktiva inom akutsjukvården. Man kan med fog säga att vi inte heller på läkarsidan har en akutsjukvårdsorganisation.
Att bygga en akutmottagning som skall stå sig i 40-50 år kräver viss eftertanke och framförallt kompetens. Här en översiktsartikel som länk. Vill du titta på en film så finns länken här. Här är ytterligare en länk från Australien.
Det var inte svårt för mig att googla dessa länkar på några minuter. Men det är svårt för mig att tro att någon kompetens inom akutsjukvård fanns närvarande då 52 miljarder kronor skulle investeras. Kanske skulle man ha googlat ett par minuter. If you think education is expensive - try ignorance.


måndag 4 mars 2013

Signal sent - message received

I Stockholm har man beslutat att tillfälligt sänka kraven på utbildning i ambulanssjukvården. Man hävdar att det inte alls påverkar patientvården. Det handlar bara om att bemanna ambulanserna då det råder "brist" på kvalificerade ambulanssjuksköterskor.
Tidigare har det varit krav på specialistutbildning för ambulanssjukvårdare. Det märkliga är att det spelar inte någon roll vilken typ av specialistutbildning. Man är kvalificerad om man tex är barnmorska. Det vore ju intressant om andra kliniker hade samma attityd. Vill du träffa en ambulanssjukvårdare nästa gång du är på BB?
På Akademiska i Uppsala drar man också ned vårdplatser. I Lund är sparivern också igång.
Ledningen i Landstinget och på sjukhuset brukar hävda att dessa åtgärder inte kommer att påverka vården. Ironiskt kan man då fråga sig varför vi haft dessa tjänster i alla dessa år? Har vi kastat bort en massa skattepengar?
Det finns en tydlig signal i detta. Det är pengarna som styr. Vi vill att sjukvårdspersonalen skall sätta patienterna främst men dessa beslut verkar gå i motsatt riktning. Denna signal har genomsyrat svensk sjukvård under decennier. Det är ytterst budgeten vi tar hand om och vårdar, inte patienter. Om bara inte patienterna kom skulle det lösa många problem...
Som en följd av att budget är det finaste vi vårdar kan man alltid av och till kompromissa på kvalitet.
Blir det då bättre om vi tillför mer pengar? Kanske på kort sikt, men sedan kommer en ny kris och systemet backar tillbaka.
Det kommer aldrig bli någon signifikant förändring förrän vi ger de enskilda patienterna mer makt. De måste bli tydligt att patienterna är vårt uppdrag och allt annat är sekundärt. Via försäkringar kan man ge patienter mer makt och valfrihet som i Holland
Ett system av ökad valfrihet, en månfald av aktörer och större makt till patienterna är enda sättet att undvika oligopolets sparnycker. Dock skall man komma ihåg att sjukvård inte är en marknad där konsumenterna är starka och välinformerade. Därför är det av betydelse att det finns regler och kvalitetskrav så att man inte kan välja på något dåligt alternativ.
Många områden inom sjukvården kan förvisso konkurrensutsättas och utföras på olika sätt. Detta gäller dock ej akutsjukvården som enligt mig måste till största del styras av kvalitetskrav. När den fungerar suboptimalt kommer ett större antal människor avlida och ådra sig vårdskador  än nödvändigt.