måndag 20 december 2010

Journaler

En smidig detalj som jag vill belysa är diktering av mina journaler.
När till exempel något mer akut kommer in, exempelvis en patient med bröstsmärtor som visar sig ha en akut hjärtinfarkt så ringer jag naturligtvis kardiologen ögonböj, och låter sekreteraren aktivera övrig personal. Patienten åker vanligen snabbt iväg, men journalen hann jag inte diktera...! Det gör nu inget, då patienten tas om hand av kardiolog och jag kan diktera mina åtgärder senare under passet. Medicinlistor etc skrivs av kardiologen. Detta är principen för alla patienter, så om det är riktigt mycket att göra kan jag sluta upp med att diktera i några timmar. Patienter kan ändå läggas in eller skickas hem med recept etc, och jag kan diktera när det blivit lugnare. Vanligen dikterar jag alltid vid patientens disposition, dvs hemgång eller inläggning. En del av mina kollegor använder sista timmen av passet till att diktera samtliga journaler, men då har det oftast varit ett extremt pass! Poängen är väl att patienten kommer vidare i systemet lätt tack vare att inläggande klinik står för inläggningsarbetet, skriver medicinlistor och kollar sängplats. Akutläkaren är arbetsledaren i sammanhanget och bör inte hindras av arbete som andra är mer kompetenta att utföra. Att låta konsulter stå för inskrivning gör att akutens läkare är mer flexibla i patientarbetet på akutmottagningen.
Jag har fått intrycket av att en del läkare i Sverige anser att akutläkaren ska kunna verka på en akutavdelning och planera de första 2 dygnens vård. Denna uppfattning är en "skrivbordsprodukt" skriven av "icke akutläkare". Visst kan man i viss utsträckning tänka sig ett antal intermediärplatser för vissa typer av patienter, men att kunna behandla alla typer av akuta sjukdomstillstånd de första två dygnen är helt otänkbart. Att vara specialist inom akutsjukvård innebär att man också ska ha förståelse och insikt om sin egen kompetens och dess begränsning. I stället för att fokusera på de första 2 dygnen bör man fokusera på de första 30 minuterna, allt annat finns det konsulter för om man ska hårddra det hela...

söndag 5 december 2010

Emergency Medicine in Sweden

En artikel från 2007, kan inte minnas att jag länkat till den tidigare. Klart, en del har hänt sedan dess...

http://www.medscape.com/viewarticle/559195

Historia

Mer historieberättelser från USA...

http://www.emra.org/emra_about.aspx?id=37320

fredag 3 december 2010

Vinst i vård?

Att sjukvården främst inriktar sig på att spara och inte offensivt letar nya patienter och marknader är en nackdel ibland. Ett fullfjädrat kapitalistiskt system riskerar att ge bäst vård åt de med mest pengar. Så är det förvisso alltid, det är bara en gradfråga hur mycket pengar man måste hosta upp. Ett totalitärt monopolsystem riskerar att göra vården lika dålig för alla om det inte lönar sig att förbättra och förnya. Sverige bör även på vårdens område får mer av en blandekonomi och landstingens oligopol bör luckras upp, enligt mig. Jämför till exempel med skolan, där mer valfrihet har införts. Bifogar en länk...

http://www.dn.se/ekonomi/miljardindustri-lamnar-sverige-1.1220634

Colombia

Något som jag har sagt tidigare men vill säga igen är att det finns två aspekter av emergency medicine. Den ena extremen är när man är under utbildning på ett universitetssjukhus, då finns det alla möjliga konsulter och specialister, och många som tycker sig veta bättre och man slåss om olika funktioner.
Den andra verkligheten som infinner sig efter hand är när man är färdig specialist på ett mindre sjukhus på natten, och man kan inte få tag på någon hjälp enkelt, utan alla ska ringas in i så fall, med suck och stön.
Det är därför viktigt att gradvis etablera en rad funktioner på akuten som luftvägar etc under utbildningen, därför att fortare än vad man tror står man själv...

Bifogar en artikel om utvecklingen i Colombia.

http://epinternational.ning.com/profiles/blogs/a-few-words-with-dr-robert

onsdag 24 november 2010

Patienter söker rätt vårdnivå

Som jag tidigare påpekat söker de allra flesta rätt vårdnivå när de ska välja vårdcentral eller akutmottagning. Det bekräftas senast av en studie av Ann-Sofie Backman, som man stolt får säga att man varit kollega med på Södersjukhuset!
Detta är en viktig poäng då många tror att man kan lösa akutmottagningens problem med att styra patienter till andra vårdformer, telefonrådgivning etc. Icke!
Läs denna intressanta studie, se länkar!

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=111673&l=sv&newsdep=130

http://svtplay.se/v/2243270/man_valjer_akuten_i_onodan

Lundabloggen

Nu har gänget i Lund kört igång en blogg! Bifogar en länk...

http://akutlakarna.blogspot.com/2010/09/introduktion-akutlakare-i-lund.html

söndag 7 november 2010

Scribes

När jag varit runt och föreläst i Sverige har många läkare reagerat positivt på den hjälp jag får av sekreterare och annan personal, så att mitt arbete blir mer patientorienterat. Men det mest effektiva är tydligen att ha en "scribe". Har aldrig prövat detta men det låter intressant! Framför allt kostnadseffektivt och förstärker mitt argument av att det finns ingen läkarbrist i Sverige om man är villig att prioritera patienternas väl och minska läkarnas administrativa börda!

http://legacy.signonsandiego.com/news/business/20070609-9999-1b9scribes.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Scribe_%28ER%29

lördag 6 november 2010

Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine

Här är en länk till en sammanfattning av vad Emergency Medicine är och dess innehåll, som reviderats flera gånger, se nedan. Detta är från USA men skiljer sig inte nämnvärt från andra länders beskrivningar.
I övrigt har jag fått ett svar från Socialstyrelsen angående min artikel i läkartidningen nyligen; man ämnar göra en ny översikt av specialistindelningen i Sverige under 2011.
Under de senaste 5 veckorna har jag varit i Sverige och besökt och talat med läkare från flertalet ställen där man bedriver akutläkarverksamhet. Jag har även föreläst om akutsjukvård för vårdpersonal och politiker i Linköping, Gävle och Karlstad.
Sammantaget skulle jag bli mycket förvånad om inte Socialstyrelsen godkänner Akutsjukvård som egen specialitet till 2012. Det är också min tro att de följande 10 åren kommer att innehålla en acceleration av vår verksamhet och här blir kvalitet och kvalitetskontroll viktigt att säkerställa och upprätthålla.

http://www.acep.org/practres.aspx?id=29580

torsdag 4 november 2010

Horhus och Cowboys

Under mitt senaste besök i Linköping tittade vi igenom målbeskrivningen och enligt Swesem ingår inte torakotomi på akutmottagning. Ni får väl stå med armarna i kors då på landsortssjukhuset mitt i natten när någon yngling med knivstick i bröstet får en tamponad och dör medan kirurgen är på väg in till sjukhuset. "Tyvärr, det ingår inte" eller vad då? Vill du säga det till föräldrarna?
Jag är medveten om att andra specialiteter ibland har en annan syn på akutläkare och deras kompetens. De kan förvisso tycka att det är bra att akutläkaren gör allt som de inte vill, men vi ska helst inte ha någon kompetens om något verkligen är akut. På så sätt vill övriga specialiteter främja akutsjukvården, att begränsa akutläkarens kompetens.
Radiologer protesterar mot ultraljud, anestesi mot sövande mediciner och intubationer, kirurger vill lägga drän och göra torakotomi osv.
Men vem vill ta ansvar för alla patienter som kommer till akutmottagningen kl 02 en lördag natt? Endast akutläkaren. Att övriga specialiteter har mage att försöka handikappa akutläkaren är etiskt oförsvarbart, inte minst för patienterna.
Alla dessa bataljer med andra specialiteter har utkämpats och pågår till viss del fortsatt i USA, enda skillnaden är att USA ligger 30 år före.
Som en amerikan sade till mig angående de första akutläkarna:
- Först kom horhus och cowboys, sedan präster och bönder.
Vilken kategori du tillhör som akutläkare vet jag inte.
Men jag vill betona att det kommer inga präster och bönder förrän cowboys och horor har gjort sitt!

tisdag 26 oktober 2010

Organisation, logik och LEAN

Är det effektivare med akutläkare jämfört med ett kirurg och ett medicinspår på akuten?
(akutläkaren ser alla patienter medan medicinläkaren och kirurgläkaren ser patienter endast inom sitt kompetensområde)

Betänk följande: Två läkare bemannar nattpassset, en bilolycka händer och 4 skadade tas in till akuten. Om man nu har ett kirurgiskt spår tar det dubbelt så lång tid att handha dessa då endast en läkare kallar dessa patienter sina. Medicindoktorn dricker kaffe istället och de systrar som arbetar med medicindoktorn går sysslolösa. Med akutläkare kan man ta två var, eller hur man nu vill dela upp det. Arbetet går då dubbelt så fort och övrig personal slipper vara sysslolös. Sedan är man redo för två patienter med bröstsmärtor som kommer samtidigt...

Dessutom kan akutläkaren med sin bredd bedöma exempelvis en patient som synkoperat och sy ihop såret i pannan. Internremittering på akuten blir omintetgjord och patienten slipper väntan på en ny läkare för ytterligare bedömning.

Den tredje vinsten gäller prioritering av sjuka; betänk att det finns 4 patienter på akuten varav 2 är allvarligt sjuka och de andra är lätt sjuka. Om nu de 2 svårast sjuka exempelvis går till medicinlinjen och de två lättast sjuka går till kirurgsidan blir fördelningen ej optimal, då en läkare fick två allvarligt sjuka samtidigt. Det är mer patientsäkert att de två sjukaste får se var sin läkare direkt och låta de lägre prioriterade vänta.

Det finns LEAN konsulter idag inom vården. Jag undrar om de har insikt i akutläkarkonceptet...?

måndag 25 oktober 2010

ED, not ER!

Se hela denna föreläsning på youtube, says it all!

http://www.youtube.com/watch?v=nlAFyrbFKdY

Hyrläkare för 2.3 miljarder kronor

Kostnaden för stafettläkare har tredubblats sista 5-6 åren konstaterar TV 4 nyheterna.
Ett förslag för att främja kontinuitet är att betala ut bonus till läkare som är fast anställda ett antal år. I USA skriver många läkargrupper avtal med sjukhus om att bemanna exempelvis akuten. Vi driver alltså ett eget företag som ansvarar för all akutsjukvård. Fördelarna för sjukhuset är då att kostnaderna är förutbestämda. Om vi förlorar en eller två läkare får vi alltså arbeta mer och dra in på semester etc. Fördelen för oss är att företaget får in samma pengar så vi får in mer per person som kompensation. Nuvarande system med sjukhuset som arbetsgivare gör att om ett par läkare slutar så blir det mer arbete för de läkare som är kvar, utan ekonomisk kompensation för detta (alternativt utförs mindre arbete och patienterna får lida, vilket räknas som en besparing). Det blir en ond spiral och fler slutar vilket ökar behovet av akuta nödlösningar.
Arbetsgivaren måste alltså skriva långsiktiga avtal med läkarföretag så att kontinuitet och stabilitet uppnås. Det är bättre att lägga till en halv miljard eller så på läkare i kontinuerlig funktion så de stannar. Tydligen är detta svårt att genomföra i dagens system.
Bristen på läkare har flera orsaker. En anledning till att det är brist på specialister är att många sjukhus fördröjt specialistutbildning för läkare genom att kräva vikariatarbete som läkare före AT-tjänstgöring. Jag ifrågasätter också behovet av 1,5 års AT-tjänstgöring... men det är en annan debatt.

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/tv4nyheterna?title=stafettlakare_kostar_miljarder&videoid=1100930

måndag 18 oktober 2010

Eusem core curriculum

Inspirerande konferens senaste veckan i Stockholm, med många driftiga människor. Fler funderar på att utbilda akutläkare. Med detta följer krav på kvalitet och kvalitetssäkring. Bifogar en länk från Eusem. På sikt måste Swesem, tror jag, ge direktiv om vad en godkänd akutläkarutbildning ska innehålla. Tills vidare kanske man kan ta Eusems direktiv som utgångspunkt.
Precis som kirurger har krav på sig att genomföra ett visst antal operativa ingrepp av olika sort måste akutläkare se ett antal olika fall och utföra förutbestämda ingrepp och beslut. Detta måste dokumenteras och kontrolleras. Kontinuerlig inlärning bör premieras. Tyvärr saknas ett nationellt ackrediteringsinstitut för ST-utbildning i Sverige, något som finns i många europeiska länder och USA. Kanske kan Swesem gå före i detta avseende?

http://www.eusem.org/Pages/Task_Forces/EuSEM_Core_Curriculum.html

CORD i USA har en "question bank" som ST-utbildningar i USA kan anmäla sig till. Varje ST-läkare får då en inloggningskod och gör kontinuerligt under utbildningen upp till 1900 frågor. Svaren skickas till respektive studierektor som kan säkra att ST-läkarna tar sitt studerande på allvar. Fördel är bland annat att detta kan göras när ST-läkaren har en stund över. Det står inget om att endast amerikanska program har tillgång till detta...!

http://www.cordem.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3285

tisdag 5 oktober 2010

CT av gravida

Jag håller med denna artikel i stort!
Dock har vi "night hawk radiology" dvs radiologer som läser CT etc på andra sidan jorden och skickar oss svar. Våra egna radiologer sover på natten...

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15145

onsdag 15 september 2010

Helsingborgs akutsjukvård i Aktuellt

I nyhetsprogrammet Aktuellt finns ett långt reportage om akutsjukvårdens kris med tillhörande politisk debatt. Lösningen med akutläkare och dess organisation saknas i debatten, det är fortfarande idag alltför få som vet hur detta fungerar och har ett internationellt perspektiv. Dock tar det ju tid att utbilda och implementera detta system, säkert 10-20 år eftersom många insisterar på att uppfinna hjulet igen...
Visst finns det sjukhus med väntetider likt dessa i USA också, framför allt de som är offentligt drivna med litet incitament för att förbättra sina flöden och kvalitet... som i Sverige med andra ord. Bifogar en länk i alla fall.

Annars kommer jag ihåg Dr Levitan's föreläsning under min utbildning. Som denna video demonstrerar gör jag numera, och lyckas ofta då andra inte kan. Observera vinkeln (hockeyklubban) på tuben...!

http://svtplay.se/v/2148490/aktuellt/15_9_21_00

http://www.youtube.com/watch?v=LgSrtspeONg

måndag 6 september 2010

Smått och gott...

Jag har nyligen skrivit en artikel i Läkartidningen om akutsjukvård, bifogar en länk för de som ännu ej läst den.
Annars har jag gått och grubblat på en förfrågan jag fått, en svensk läkarstuderande som precis avslutat sina studier i England, och nu undrar vilket land som det är bäst att göra akutläkarutbildning i...
Själv gjorde jag det valet för åtta år sedan, det var lätt, det fanns ingen utbildning att tala om i Sverige och USA lockade med specialisering under 3 år. Dock skulle jag gissa att utbildningen i andra engelsktalande länder är jämförbar. Det är en klar fördel om man utbildas av akutläkarspecialister i en organisation som är dominerad av akutläkare. För närvarande är det brist på akutläkare i Sverige, och organisationen är fortfarande präglad av det gamla systemet, vilket drar ned på utbildningskvaliteten. Dock ska man välja utbildning inte bara efter dess kvalitet utan också vart man kommer att trivas när man inte arbetar, och det kan vara nog så viktigt. Ni som vet mer om olika länders utbildningar får gärna lägga in kommentarer!
Jag kan konstatera att efter 10 års akutläkeri i Sverige så har det helt klart kommit för att stanna. Nedan finns också länk till SWESEM's hemsida angående utbildningar. Den som vill läsa mer om möjligheterna i USA ska skaffa boken "First Aid for USMLE step 1", se länk.

För övrigt kommer jag att åka till Stockholm i Oktober på SWESEM och EuSEM möte, och även vara i Sverige några veckor i samband med mötet. Jag har redan avtalat med ett antal sjukhus att hälsa på, så finns det fler som vill ha besök hör av er snarast! Annars ses vi i Stockholm!

Nyligen var jag i England på besök och konstaterade att många där åker till Frankrike när de vill ha vård, då dom tycker engelsk sjukvård har en del brister. Svenskar har som EU medborgare samma rätt som alla andra att hoppa över köerna i Sverige och åka till kontinenten för bättre service. Skaffa ett EU kort och få kostnaderna ersatta! Se länk!

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14691

http://www.swesem.org/Default.aspx?module=4&content=42&lang=SV&fwsite=1

http://www.amazon.com/First-Aid-USMLE-Step-2010/dp/0071633405

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands

måndag 5 juli 2010

ACEP international

En liten snutt från ACEP's internationella hemsida där jag bidragit med några rader, ni kan läsa om många andra länder också...

http://www.acep.org/ACEPmembership.aspx?id=47858&terms=aujalay#story3

lördag 3 juli 2010

Sundsvalls sjukvård

Bifogar en länk. Tror jag har sagt det mesta redan...

PS Kvinnan i reportaget har ju rätt att åka till ett annat landsting eller EU land för operation efter 3 månader...verkar som politikerna inte ville informera henne om detta...!!! DS

http://svtplay.se/v/2007994/uppdrag_granskning/del_17_av_21?sb,p103536,2,f,-1

Ska läkare diska sin kaffekopp?

Eva Nilsson Bågenholm från Läkarförbundet har skrivit en debattartikel angående primärvårdens behov av fler läkare. Hennes resonemang i artikeln är många gånger upplysande men vilka slutsatser drar hon egentligen? Hon menar att det behövs 1500 Allmänläkare akut till primärvården. Hon nämner också att om läkarna kunde få tillbaka sin administrativa hjälp skulle det frigöra mer tid till patienterna motsvarande 18 000 sjuksystrar och läkare!
Tyvärr är det betydligt svårare att få acceptans för detta har jag förstått. När jag skrivit tidigare i denna blogg om att akutläkare behöver sekreterare och andra resurser har mina svenska kollegor påpekat att det kulturellt är omöjligt. Som läkare förväntas man att fixa allt pappersarbete, ordinera alla undersökningar själv och diska sin kaffekopp... okej, det sista har jag inte belägg för, men ni förstår vad jag menar.
Kort sagt, den påstådda läkarbristen existerar ej. Om läkare kunde få kringpersonal och administrativa resurser skulle de ha tid att ägna sig åt sjukvård. Då behövs inte ens 1500 extra allmänläkare eftersom frigörandet av läkarens tid skulle generera motsvarande 18 000 läkare och sjuksköterskor!
Tyvärr har läkarna ingen reell makt över svensk sjukvård, som istället styrs av politiker. Läkarna behandlas som anställda av tveksam betydelse.
Allmänheten förfasas sedan av hyrläkare och dess löner, då det i media råder "läkarbrist". Man ju blir ju ledsen rakt ut sagt.
Låt oss en gång för alla avliva myten om läkarbrist. Sverige har en internationellt sett hög läkartäthet.
Problemen är alltså hemmagjorda; dåliga arbetsvillkor med administrativa pålagor och låga löner underminerar svensk sjukvård. Jag håller inte med Eva angående antalet läkarutbildningsplatser, det hjälper inte kvaliteten i utbildningen att öka dessa och är betydelselöst om arbetsvillkoren ej lockar specialister till varaktiga anställningar. I förlängningen anser jag att Landstingen och dess politiker måste skrotas. De har bevisat sin inkompetens med råge. Sverige förtjänar bättre.
Annars håller jag med Eva om att kvaliteten på läkarutbildningen måste säkras.

http://www.dn.se/debatt/sverige-behover-akut-1-500-nya-allmanlakare-1.943175

http://economix.blogs.nytimes.com/2009/07/15/how-much-do-doctors-in-other-countries-make/

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/orimligt-undanta-laekare-fran-besparingar-11653

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.2121686-avskaffa-landstingen

Youtube

Hittade lite saker på youtube, en student som får reda på sin placering på "Match Day"; alla sökande till Emergency Medicine i USA rankas och får besked var de är antagna samma dag! Hittade också ett exempel på den typ av examenstest som man får öva på under sin utbildning. Den muntliga specialistexamen man går igenom innehåller 11 sådana här fall, varav 3 (om jag minns rätt) innefattar 3 patienter samtidigt.
Sedan lite reklam från olika program samt en film om en patient som kanske de flesta av er känner igen... och en musikalisk video.http://www.youtube.com/watch?v=sUDCqxe0cKI

http://www.youtube.com/watch?v=fAs6yBehEfQ

http://www.youtube.com/watch?v=26HP805nF-0

http://www.youtube.com/watch?v=gAsBeWxiubM

http://www.youtube.com/watch?v=m9P5YyyvOyY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HQQ2eS-WPEQ

http://www.youtube.com/watch?v=_qkZ8vfxZYI

http://www.youtube.com/watch?v=n5Zw4ZARvNg

fredag 2 juli 2010

Favorit i Repris

En översiktsartikel om akutläkare, som jag länkade till tidigare i denna blogg.
Här jämförs akutläkare med andra specialister.

http://www.akuttjournalen.com/pages/aj/pdf/2006_14-1/The%20effect%20of%20specialist.pdf

tisdag 29 juni 2010

Debattartikel i Läkartidningen

Så har min artikel till Läkartidningen publicerats, med tillhörande kommentarer. För er som följer denna blogg så känns nog innehållet igen. Tyck gärna till!

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14691

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14692

måndag 28 juni 2010

Planekonomi

Efter att ha läst denna artikel måste jag tillföra den till min blog. Jag har en tid funderat på vad som driver utveckling inom svensk sjukvård förutom personliga intressen. Det är en komplex apparat. Men efter att ha läst artikeln med Ann-Margret Knapp tror jag mindre på politiker inom sjukvård, och mindre på oligopol. Landstingen måste skrotas och försäkringssystem upprättas. Privata alternativ måste få lagligt stöd. Något annat håller inte, men jag är ingen expert på området. Finn Bengtsson i artikel nummer två känns betydligt mer visionär! Skriv och kommentera om du vet bättre!

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/05/20/problem-i-varden-skylls-pa/index.xml

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14598

Definitioner

Överallt i tidningar läser jag om akutläkare, men Sverige har bara ett 30-tal akutläkare. Akutläkare är en kompetens, inte en benämning på organisation. Även jag har syndat med dessa definitioner, men lovar bättring. Om du ser att akutläkare används i massmedia inkorrekt, skriv en rad och korrigera, jag har igår skrivit sex e-mail till DN.
Wikipedia påpekar att efter 10 års utveckling i Sverige finns fortfarande inget sjukhus där akutläkare tar hand om hela akutverksamheten...? Se länkarna nedan...

http://www.swesem.org/Default.aspx?module=4&content=91&lang=SV&fwsite=1

http://sv.wikipedia.org/wiki/Akutl%C3%A4kare

torsdag 24 juni 2010

Uppsala i blåsväder...

Läste nyss denna artikel i Sjukhusläkaren, det verkar som snålhetens vindar blåser i Uppsala. En allmän reflektion är att man som vanligt inte räknar på kostnaden för dålig eller utebliven vård utan stirrar sig blind på löneutbetalningar.
Dessutom verkar den organisatoriska biten förlegad då akutläkare spenderar tid med att leta efter sängplatser. Akutläkare bör ha inläggningsrätt, ett samtal skall räcka och platssituationen får lösas av inläggande läkare (ej akutläkaren), eller en koordinator, exempelvis sjuksköterska. Mitt intryck är att denna situation i Uppsala inte är unik för svensk akutsjukvård, som är i stort behov av modernisering av organisation och utbildning av akutläkare.
Tydligen finns det ett motstånd mot att anställa hyrläkare då detta kostar mera..(?). Igen, vad kostar det att bränna ut personalen, eller felbehandla patienter? Finns det en ambition att ha en högklassig akutsjukvård? Utan ekonomisk uppbackning verkar eventuella ambitioner bestå av tomma ord. Men en eloge till alla läkare som orkar hålla stånd!

http://www.sjukhuslakaren.se/blog/2010/06/17/akutmottagning-vid-sammanbrottets-grans/

http://www.fria.nu/artikel/84290

onsdag 2 juni 2010

4 timmars väntetid

Politiker är nu ense om att man inte ska behöva vänta mer än 4 timmar på akuten. Vad som innefattas i detta är något oklart för mig... att bli sedd av en läkare efter 4 timmar eller färdig bedömning efter alla provsvar etc? Vad händer om man är utanför 4 timmars gränsen, blir det ingen ersättning till läkaren? Blir man uppmanad att söka annan akutmottagning?
Skall vårdcentraler med akuttider följa samma regler?
Omvänt, är det rimligt att patienter med subduralhematom och hjärtinfarkt väntar 4 timmar på bedömning av läkare?
Jag tolkar detta utspel av politiker som att man är missnöjd med akutsjukvården och vill förbättra den. Eftersom i princip all akutsjukvård i Sverige är offentligt kontrollerad tycks det vara enkelt att hitta på några regler för att fixa till det.

Vi som arbetar inom akutsjukvård vet att en bortre gräns för när man ska bli sedd, om än önskvärd, inte följer några medicinska principer. Ett rimligare mål vore att ha en genomsnittstid på 4 timmars väntan. Vissa patienter bör ju omhändertas direkt medan andra får lägre prioritet. Detta skulle bättre reflektera den process som sker på akuten.

För er oinsatta skall jag snabbt förklara:
Alla patienter prioriteras initialt på akuten utifrån sökorsak och symtom;

Prioriteringsgrad 1 ska ses utan dröjsmål, exempelvis hjärtstillestånd.

Prioriteringsgrad 2 är exempelvis patienter med allvarliga sökorsaker och objektiva fynd exempelvis äldre patient med bröstsmärta och lågt blodtryck. Dessa skall bedömas inom 5 minuter.

Prioriteringsgrad 3 är potentiellt allvarliga sökorsaker men inga objektiva fynd, exempelvis huvudvärk med normala vitala parametrar och inga neurologiska bortfall. Skall ses inom exempelvis 30 minuter.

Prioriteringsgrad 4 är lättare skador, skärsår, stukningar etc, som prioriteras att ses inom exempelvis 3 timmar.

Prioriteringsgrad 5 är de som ej definieras som sökande med akut orsak, exempelvis ung man som ska åka på dyksemester nästa dag och behöver ett friskhetsintyg.

Detta för att illustrera den process som sker, och att man ska följa medicinska principer på akutmottagningen.
Vill man se förslaget i positiv anda så menar politikerna att en förbättring på akuten är önskvärd. I mina ögon behövs därför akutläkare och dess organisation, vilket tar ett antal år att bygga upp. För detta behövs pengar inte minst.
Förslaget som det nu är utformat, om man ska vara kritisk, innebär att mannen som ska på dyksemester inte ska behöva vänta mer än 4 timmar på akuten...

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/regeringen-och-s-overens-om-grans-for-vantetid-pa-akuten-1.1115710

tisdag 1 juni 2010

Rockklassiker

När jag arbetar måste jag ha på lite hårdrock i bakgrunden, annars funkar inget. Vi har internet på jobbet så jag brukar slå på Rockklassiker via nätet. Annars går annan musik också bra, man får anpassa sig lite...
Mina kollegor (några) har nu lärt sig gilla rockklassiker, så det är inte ovanligt att när jag kommer till jobbet rullar nätradion redan...
Nyligen fick vi ett mejl från dikteringen som bad oss dra ned volymen på musiken, eftersom de knappt kunde höra vad vi dikterade... Rock on!!!

http://webbradio.rockklassiker.se/index.aspx

onsdag 12 maj 2010

Uppsala söker akutläkare

Akademiska i Uppsala har annonserat efter akutläkare. Uppsala är min hemstad så jag vill gärna slå ett slag för Uppsala, de har en spännande möjlighet att gå långt med nystartad verksamhet, och behöver en hel drös med akutläkare, så kontakta verksamhetschef Henrik Toss snarast, 018-611 00 00.

tisdag 11 maj 2010

Läkartidningen

Bläddrade i läkartidningen på nätet och hittade ett par intressanta artiklar, en om amerikanska sjukvården och dess utbildning och en om turnustjänst i Harstad. Kändes närliggande då jag själv gjorde turnus i Harstad och nu arbetar i USA...!

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=8879

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=6215

söndag 9 maj 2010

Akutläkare i Piteå, Kalmar och Danmark...

Häromdagen fick jag rapport om att Piteå och Kalmar skall införa akutläkare!
Sökte lite på nätet och hittade nedanstående länkar...
Dessutom, som jag nämt tidigare, är danskarna i färd med att införa akutläkare som specialitet, och tydligen står svenska akutläkare högt i kurs, då de erbjuds dubbel nettolön jämfört med Sverige. Jag hoppas det går bra för Piteå och Kalmar att rekrytera akutläkare (och även danskarna), och summerar att den som väljer en karriär som akutläkare kommer att ha stora valmöjligheter vad gäller arbete och lön inom överskådlig tid...
Den som har mer info får gärna dela med sig på denna blog!

http://jobbdirekt.se/norrbottens-lans-landsting-division-opererande/pitea-alvdals-sjukhus-soker-akutlakare

http://vakanser.se/jobb/specialistlakare+109/

http://www.akutmedicin.org/

http://www.berlingske.dk/i-laegens-haender/akutlaegernes-plan-saadan-kan-problemerne-loeses

lördag 1 maj 2010

Kurs i Holland

Jag delar med mig av ett utskick jag nyligen fått, kanske någon vill åka till Holland på kurs...! Obs, länkar till kurserna har jag bifogat längst ned i detta inslägg.


Dear international medical students, emergency medicine residents and faculty,


Hello again, and let me re-introduce myself to those of you who don't know me--my name is Terry Mulligan and I am the Chair of the American College of Emergency Physicians (ACEP) Section for International Emergency Medicine. I am a US-residency trained, board-certified emergency physician, and I have been living and working in the Netherlands since 2006. I am currently the Director of the EM Residency here at University Medical Center Utrecht in Utrecht , The Netherlands.I am writing this letter to notify you about several summer courses for international medical students, residents/registrars and interested faculty in Emergency Medicine that will be offered from July 19 till July 30, 2010.1. “Emergency Medicine & International Emergency Medicine” is a 2-week course for medical students, EM residents and residents from other specialties, emergency medicine faculty and any other interested students. The first week is dedicated to clinical emergency medicine, and the second week is on international emergency medicine development. Both 1-week courses are meant to be taken together. Price includes course tuition and student housing.

a. Dates: July 19-July 30, 2010

b. Location: Utrecht University , Utrecht , The Netherlands

c. Website: http://www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=M30

d. Course Fee: 1100 euros (covers course + student housing)

e. Contacts:

i. Terry Mulligan at terrymulligan@yahoo.com or

Maggy Ovaa at m.ovaa@umcutrecht.nl2. "How Doctors Think" is a 1-week course on patient safety and medical decision making for medical students, EM residents and residents from other specialties, emergency medicine faculty and any other interested students. This 1-week course is broken into two sections: Patient Safety, and Critical Thinking and Medical Decision-Making. This course follows immediately after the above course in EM and International EM and can be taken together. Price includes course tuition and student housing.a. Dates: August 2-6, 2010

b. Location: Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

c. Website: http://www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=M32

d. Course Fee: 625 euros (covers course + student housing)

e. Contacts:

Terry Mulligan at terrymulligan@yahoo.com or Maggy Ovaa at m.ovaa@umcutrecht.nlPlease find more information on the course in the flyers attached and on the website of Utrecht Summer School: www.utrechtsummerschool.nlInterested participants have the possibility to participate in the Emergency Medicine Summer Course, which will enable them to acquire knowledge and skills on the topic of Emergency Medicine, get to know the University Medical Center Utrecht and to be part of a large international student community for two-three weeks.


The University Medical Center Utrecht has an agreement with several international Universities for the exchange of medical students which means that there is the possibility to offer scholarships to select students to take part in the Emergency Medicine summer courses for 2010. Students who do not qualify for scholarships are of course also welcome.Please note that the deadline for admission is June 15, 2010.Attached is an official letter of invitation, along with more detailed course descriptions and prices which I encourage you to forward to any and all of your medical school, resident or faculty contact whom you feel might be interested in participating.If you have any questions, please do not hesitate to contact me at terrymulligan@yahoo.com or you can contact Maggy Ovaa, head of our International Office at m.ovaa@umcutrecht.nl .Sincerely,Terry Mulligan

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Terrence Mulligan DO, MPH, HPF, FACOEP, FNVSHA, FACEP, FAAEM

Co-Director Emergency Medicine Residency / Plv. Opleider Spoedeisende Geneeskunde

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Utrecht, The NetherlandsAssistant Professor and Faculty
Department of Emergency Medicine

University of Maryland School of MedicineChair, ACEP Section for International Emergency Medicine

ACEP Ambassador to the Netherlands

ACEP Ambassador to EuSEM


Cell: +31 (0)6 241 135 66
Home: +31 (0)10 413 0829

terrymulligan@yahoo.com

t.mulligan@umcutrecht.nl


http://www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=M30

http://www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=M32

onsdag 14 april 2010

Free Emergency Medicine Talks

Joe Lex har samlat lite gratis föreläsningar, bara ljud men mycket underhållande ibland.
Skriv gärna i kommentaren om du hittar något bra, jag lyssnade just på Bill Mallons tal om Stinkin' Badges...
Lyssna gärna också på Peter Rosen om de tidiga dagarna i Emergency Medicine.

http://freeemergencytalks.net/


http://freeemergencytalks.net/wp-content/uploads/2010/03/Merit-Badge-Medicine.mp3

http://freeemergencytalks.net/wp-content/uploads/2010/03/Emergency-Medicine-Past-and-Future.mp3

tisdag 9 mars 2010

Lean

Att effektivisera sin organisation är ju modernt överallt numera och innefattar också akutsjukvården. Hittade ett par intressanta artiklar, se nedan. På mitt arbete vet jag att vi borde modernisera triagefunktionen, som ofta blir en flaskhals när många patienter söker samtidigt...
Att inte ha akutläkare är ett minus i sammanhanget, då gästarbetande jourläkare sällan stannar så länge på akuten att de engagerar sig i förbättringar och förändringar. Ledningen har också svårt att förverkliga förändringar då läkarkåren ständigt byts ut.


http://www.epmonthly.com/index.php?option=com_content&task=view&id=665&Itemid=63

http://www.epmonthly.com/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=63

lördag 6 mars 2010

Shopping

Pia Malmquist har skrivit ett svar på en artikel från Sjukhusläkaren, jag bifogar en länk. Hon belyser en viktig poäng, att akutläkare i USA och Australien utbildas i den miljö de sedan ska verka inom.

http://www.sjukhuslakaren.se/2010/02/nu-kan-du-shoppa-specialistbevis-till-akutlakare-pa-tre-ar/#comment-464

onsdag 20 januari 2010

Jobberbjudanden

Ofta skriver man upp sitt namn på olika listor vid konferenser och sedan får man gång på gång e-mail angående olika jobb. En och annan gång får man också erbjudanden från Australien eller något annat exotiskt land...! Min kollega som jag gjorde residency med nappade precis på ett erbjudande från Abu Dhabi...
Bifogar några exempel nedan...North Carolina: Foothills of the Blue Ridge Mountains
Florida: Atlantic Coast Group EM
Midwest: $185/Hour Emergency Medicine
Earn $200 an Hour Just 90 Minutes from Chicago!
Earn up to $240 an hour in Texas

SJA: Montana Rocky Mountain Emergency Medicine

Discover again what Big Sky Country means!

*
Service the largest hospital in the state of Montana.
*
38,000 volume level 2 ED.
*
Independent group with competitive compensation, partnership, and benefits
*
100% residency trained EM physicians
*
40 hours of physician coverage and 16 hours of NP coverage
*
Average of 1.5 patients per hour.
*
Comprehensive subspecialty backup

You would never imagine that this community was rated as the least expensive to live among 348 communities surveyed by Coldwell banker. With the Rocky Mountains in your back yard you can enjoy world class skiing and some of the top rated fly-fishing and trout fishing in the world. A quarter million people rely on this community for their medical services. Enjoy the peace and tranquility of this family oriented community and take advantage of the public schools are rated as some of the best in the nation. This truly is an outdoor paradise with immediate access to world class hunting, fishing, horseback riding, water sports, hiking, camping and skiing. The international airport can get you direct flights to major cities and your friends (who live in smog) up to you! A great place to live!
EM276: Earn up to $240 an hour in Texas

Discover the good life in the Southwest! Earn great money with no state income tax!

The Practice

* Earn up to $240 an hour
* 42,000 volume ED
* Comfortable 8 hour shifts
* 55 hours a day of physician coverage
* Work as little as 80 hours a month
* Democratic group
* One year partnership trackShare the best of Texas in a location that may defy your stereotypes. Come see what this active city offers including the symphony, opera, ballet, art museums, botanical gardens, a great zoo, excellent golf courses, and the largest historical museum in the state. A lake and national recreation area are also nearby. At 4000 feet of elevation you can experience all 4 seasons and still play outdoors all year; enjoy a 70-degree average annual temperature and nearly 300 days a year of sunshine! Practice big-city medicine in a medium sized city that is home to a great medical school. Service a medical area that extends for 150 miles and includes nearly 1,000,000 people. Patients are well-insured and still hold physicians in high esteem. The quality of life in this area is defined by low crime, comfortable traffic patterns, clean air, little competition and a modest cost of living. An international airport offers non-stop flights to Dallas, Houston, Denver and Las Vegas. This airport has the 3rd largest runway in the world and is designated as an alternate landing site for the space shuttle. Local ranches produce 25% of the nations’ and 88% of Texas’ beef.


Hi Dr. Aujalay,I wanted to touch base and see if you might be available for a job I have in Australia. It’s in a very pretty, green part of the country and very close to the coast. They are looking for somebody to start in June/July/August for 6 months. In addition to round trip airfare (you and spouse), housing, car and medical defense, you would get an hourly stipend of AU$125.Let me know if you’d be interested and available.Thanks,

måndag 18 januari 2010

Studiebesök i Uppsala

Anders Eriksson, anestesiolog och akutläkare på Södersjukhuset har precis åkt till Haiti. Jag hoppas på lite rapporter vad det lider...

Jag var före jul i Uppsala på studiebesök, en hel del matnyttiga upplevelser från mitt gamla kandidatsjukhus. Bifogar en rapport som jag skrev för att sammanfatta mina intryck samt två andra länkar; en om akutverksamheten och förslag på effektiva lösningar, samt en länk om konsultverksamhet i Uppsala...


Uppsala Akademiska Sjukhus Akutverksamhet – en summering av intryck


Under v 50 2009 har jag haft förmånen att besöka akutläkarverksamheten vid Uppsala Akademiska Sjukhus, främst vuxenakutens medicinspår, samt delta i möten och föreläsningar. Spontant vill jag säga att det varit mycket kul och givande, och lämnat många intryck och funderingar, som jag ska försöka sammanfatta här.

Kort om min bakgrund, jag tog läkarexamen 1999 i Uppsala, sedan turnustjänst i Harstad, Norge, därefter arbetade jag 2000 – 2002 på Södersjukhusets akutmottagning i deras akutläkarprojekt.
2002 -2005 fullföljde jag akutläkarutbildning enligt amerikansk modell vid North Shore University Hospital, New York, NY, och flyttade sedan till Fairbanks, Alaska, där jag arbetar heltid som specialist.

I skrivande stund måste jag erkänna att jag fortfarande försöker smälta alla intryck från mitt besök i Uppsala. Att som före detta student besöka Akademiska som specialist vänder upp och ner på min värld lite grann. Trots att jag till viss del kände igen arbetskultur och rutiner förvånades jag ändå av dess ineffektivitet och bristande kvalitet. Var ska man börja?

Prehospitalt:
Det finns en del man kan göra för att förbättra flödet in till akuten, till exempel att direkt ta anamnes och vitala parametrar, den som registreras som prio 1-3 bör tas in direkt till ett akutrum och fortsatt registrering kan göras där (personnummer, adress, anhöriga etc), samt kontinuerlig triage. Kölappssystemet bör undvikas om möjligt, då det skapar längre väntetider. Om väntrummet blir tillfälligt överbelastat bör triagesystemet inte vara en broms i systemet utan akutrummen kan ta patienter direkt med tillhörande sjuksyster. Detta förutsätter dock att alla rum har utrustning för alla typer av patienter och läkarna kan arbeta med patienter oavsett presentation, vilket inte är fallet för närvarande i Uppsala. Nu verkar triageprocessen också spendera tid med att besluta om vilken typ av läkare som passar patienten bäst, vilket leder till ytterligare fördröjning.

På akuten:
För att optimera kvalitet bör man avlasta läkarna, så läkarna ägnar mesta möjliga tid med patienterna och minsta möjliga tid med ”annat”. De sjukaste och högst prioriterade patienterna bör ses först, vilket i stort skedde. Dock var kringarbetet för läkarna onödigt komplicerat. Olika typer av beställningar gjordes av läkarna själva på dator, och vissa röntgenundersökningar krävde samtal med läkare. Att söka en läkare gjorde att man var tvungen att sitta vid telefonen flera minuter ibland, innan någon ringde tillbaka. Allt detta leder till ökade väntetider för patienterna. Dessa uppgifter sköts bäst av annan personal, exempel sekreterare som administrerar sökningar, lägger in olika typer av beställningar på datorn, koordinerar inläggningsbeslut med konsulter och avdelningar etc. Själv har jag en egen sekreterare varje pass. Om nödvändigt bör läkarna ha bärbara telefoner så de kan röra sig fritt. Beställningar av CT etc bör inte av rutin föranleda samtal med röntgenläkare.
Att inte ha akutläkare med bred kompetens gjorde också att patienterna bollades runt bland läkare och fick sättas i en ny kö för att bli bedömd, vilket avsevärt ökar tiden på akutmottagningen. Exempelvis en patient som behandlats för njurstensanfall fick sedan skickas till ”medicinakuten” eftersom ett högt blodtryck noterats.
Mitt intryck är också att handledningen av yngre läkare på akuten måste förbättras. Man kan inte kräva att AT och ST läkare skall fungera som självständiga läkare, men ofta fick de arbeta relativt självständigt utan att senior kollega följde upp beslut, bedömning och disposition. Underläkarnas utbildning vill jag mena är undermålig i detta avseende. Ett rimlig ekvation är att det finns en till max två underläkare per specialist och att specialisten går igenom samtliga patientfall som underläkaren handhar, och undersöker patienten själv för att ge ytterligare feedback.
I övrigt önskar jag mig akutrum som är uniforma, dvs där allt kan göras. Behöver någon sys, ta dit en vagn med sysaker, gips – hämta gipsvagnen, monitor – ta dit en monitor, gynundersökning – ta dit gynvagnen (och ha alla britsar förberedda för gynundersökning), ögonundersökning – hämta lämplig utrustning etc. Att skicka patienter till olika rum med olika doktorer är inte tidseffektivt eller patientsäkert.

Utflöde från Akuten:
Läkarna som arbetar på akuten har bara inläggningsrätt till AVA, och knappt det. Helt befängt.
Man måste som akutläkare på Akademiska ringa runt olika konsulter som per telefon vill avgöra om de vill/kan ta patienten till sin avdelning. Ofta kräver konsulten ytterligare undersökningar eller konsulter av andra, vilket inte alltid leder till bättre eller snabbare omhändertagande av patienten.
Läkarna på akuten blir således fördröjda av detta arbete vilket drabbar bland annat de patienter som väntar på att bli bedömda. Akutläkarna måste ha inläggningsrätt till sjukhuset för att patentsäkerheten skall säkerställas. Dessutom förväntas akutläkarna skriva medicinlistor och utförliga intagningsjournaler till patienter som ska läggas in vilket ytterligare tar tid från akutläkarna. Detta bör skötas av den avdelningsläkare som patienten ska till.
Även om en patient blir inlagd kan det dröja innan patienten åker upp till avdelning, och patienten kan behöva ytterligare tillsyn av läkare och akutsystrar, trots att patienten redan är inlagd. Inlagda patienter bör åka direkt till avdelning, där erforderlig specialisttillsyn kan erhållas. Får de ligga i en korridor i väntan på att exempelvis en säng skall rengöras är det bättre att de ligger på avdelningens korridor än akutens, för att sprida akutarbetet över sjukhuset.

Akutläkare i framtiden?
En fråga jag fick som besökande akutläkarspecialist från flera i Uppsala var om man blev tillräckligt bra på att intubera patienter. Man hävdade att i Sverige intuberar man inte så ofta så det blir sällan för varje enskild läkare, och kompetensen kanske inte kan upprätthållas.
Min spontana reaktion är att om man ägnar hela dagarna åt att ringa efter sängplatser och skriva medicinlistor så kanske det är så.
Under mitt besök såg jag minst en, kanske två patienter som uppfyllde kriterier för intubation. Dessa blev ej intuberade. Vem har egentligen övergripande koll på att de som skall intuberas också blir det? Anestesin? De blir ju ringda bara om någon annan läkare kallar på dom. Medicinkliniken? Jag upplever att medicinkliniken inte har den kompetensen, men detta är förstås bara byggt på en veckas besök. Så om man inte vet vilka som skall intuberas blir det ju helt klart färre intuberingar. Dessutom sade de underläkare som arbetade på akuten, att även när de ringde på anestesin så kunde anestesiologen besluta att inte intubera patienter om det var brist på platser på IVA etc. Kan detta vara riktigt???
Ekvationen går ihop om man har akutläkare som behandlar patienterna efter deras behov. Vet man vilka som skall intuberas blir det fler som intuberas. Gör man det själv blir motståndet mindre jämfört med att ringa på någon som dessutom kanske ifrågasätter beslutet. Till sist, kan man effektivisera akutläkarnas arbete (enligt ovan) behövs bara hälften så många akutläkare, vilket gör att antalet fall som intuberas per akutläkare dubbleras. (Akutläkare i USA ser i snitt ca 2,5 patienter per timme, genomsnittsläkaren på Södersjukhusets akutmottagning ca 1,1 patient per timme). På så sätt går denna ekvation ihop.
Om man nu intuberar någon och sedan finner att det ej finns intensivvårdsplats? Då får man kontakta annat sjukhus och skicka patienten dit.
I detta sammanhang vill jag rekommendera att man ser över sjuksköterskornas kompetens. Det synes mig lämpligt att minst en men gärna två sjuksköterskor per pass har IVA eller anestesi kunskaper så de kan assistera akutläkare som söver patienter. Detta är speciellt viktigt då patienten skall eskorteras till CT och liknande. På sikt bör ju naturligtvis alla sjuksköterskor på akuten ha denna kompetens.

Jag fick också frågan om vad det finns för karriärvägar som akutläkare. De måste vara de som liknar andra specialiteter dvs klinisk verksamhet, forskning, undervisning, subspecialisering, privat sektor, läkemedelsindustri etc. Att vara klinisk verksam under en livstid som akutläkare har redan studerats och det finns inget som tyder på att akutläkare skulle byta karriär eller bli utbrända mer än andra specialister i USA. Att arbeta en livstid på en typisk svensk akutmottagning som ligger 30 år efter i utveckling, utbildning och organisation har ju aldrig studerats, men det blir ju ganska självuppfyllande att en arbetsplats där alla gästarbetar inte lämpar sig för uthålligt och långsiktigt arbete.

I övrigt vill jag ta död på myten att de flesta som kommer till akutmottagningen är ”vårdcentralspatienter” som gott kunnat vända sig till primärvården. De studier som gjorts har visat att ytterst få är av denna kategori. Problemet är att de som har allvarliga sjukdomstillstånd har samma sökorsak som mindre allvarliga fall. En person som har huvudvärk kan vara lätt dehydrerad eller ha en intrakraniell blödning, bröstsmärta kan vara bronchospasm eller pneumothorax etc. Sökorsak och symtom är initialt detsamma oavsett allvarlighetsgrad. Det är först EFTER akutprocessen och läkarbedömning som man kan avgöra sjukdomens allvarlighetsgrad. Denna missuppfattning verkar vara vitt spridd bland läkare, politiker och befolkning. Man kan inte begära att befolkningen skall kunna diagnostisera eller triagera sig själva. Således behövs en akutmottagning som är effektiv i att bedöma ett stort antal patienter per tidsenhet för att minska riskerna för förseningar av diagnostik av allvarliga sjukdomstillstånd.

I övrigt fick jag gott intryck av de sjuksjöterskor som arbetade på akutmottagningen, de hade ofta mer koll på patienterna och handläggning än patientens underläkare.

Detta är ett axplock av mina intryck, utan att hävda att detta är allomfattande eller så.
Jag har hållit på med detta nu i snart 10 år och lär mig ständigt. Jag tycker det är mycket spännande att det äntligen händer lite på akutläkarfronten i Uppsala och vill gärna följa utvecklingen.
Mitt tips i övrigt är att försöka värva så många kompetenta akutläkare som möjligt, så att man får ett lag, som kan generera överskottsenergi.

Hur man utbildar akutläkare är ett kapitel för sig som känns för stort att ta upp här, men jag hoppas bidra med mina erfarenheter under resans gång.

Annars bifogar jag en översiktsartikel om hur man effektiviserar patientflödet, som inspiration till förbättringar.

Jag läste nyligen att Akademiska satsat nästan en miljon på konsultfirman HCM, så hur jag står mig gentemot denna vill jag gärna ha feedback på!

Med vänlig hälsning

Nicholas Aujalay
Akutläkarspecialisthttp://www.acep.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=37960

http://www.sjukhuslakaren.se/site/2009/hemlighetsmakeri-forsvunna-avtal-och-falska-loften/

http://www.sjukhuslakaren.se/2010/02/%E2%80%9Dakutverksamheten-pa-akademiska-var-forvanande-ineffektiv%E2%80%9D/