torsdag 24 juni 2010

Uppsala i blåsväder...

Läste nyss denna artikel i Sjukhusläkaren, det verkar som snålhetens vindar blåser i Uppsala. En allmän reflektion är att man som vanligt inte räknar på kostnaden för dålig eller utebliven vård utan stirrar sig blind på löneutbetalningar.
Dessutom verkar den organisatoriska biten förlegad då akutläkare spenderar tid med att leta efter sängplatser. Akutläkare bör ha inläggningsrätt, ett samtal skall räcka och platssituationen får lösas av inläggande läkare (ej akutläkaren), eller en koordinator, exempelvis sjuksköterska. Mitt intryck är att denna situation i Uppsala inte är unik för svensk akutsjukvård, som är i stort behov av modernisering av organisation och utbildning av akutläkare.
Tydligen finns det ett motstånd mot att anställa hyrläkare då detta kostar mera..(?). Igen, vad kostar det att bränna ut personalen, eller felbehandla patienter? Finns det en ambition att ha en högklassig akutsjukvård? Utan ekonomisk uppbackning verkar eventuella ambitioner bestå av tomma ord. Men en eloge till alla läkare som orkar hålla stånd!

http://www.sjukhuslakaren.se/blog/2010/06/17/akutmottagning-vid-sammanbrottets-grans/

http://www.fria.nu/artikel/84290

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar