onsdag 2 juni 2010

4 timmars väntetid

Politiker är nu ense om att man inte ska behöva vänta mer än 4 timmar på akuten. Vad som innefattas i detta är något oklart för mig... att bli sedd av en läkare efter 4 timmar eller färdig bedömning efter alla provsvar etc? Vad händer om man är utanför 4 timmars gränsen, blir det ingen ersättning till läkaren? Blir man uppmanad att söka annan akutmottagning?
Skall vårdcentraler med akuttider följa samma regler?
Omvänt, är det rimligt att patienter med subduralhematom och hjärtinfarkt väntar 4 timmar på bedömning av läkare?
Jag tolkar detta utspel av politiker som att man är missnöjd med akutsjukvården och vill förbättra den. Eftersom i princip all akutsjukvård i Sverige är offentligt kontrollerad tycks det vara enkelt att hitta på några regler för att fixa till det.

Vi som arbetar inom akutsjukvård vet att en bortre gräns för när man ska bli sedd, om än önskvärd, inte följer några medicinska principer. Ett rimligare mål vore att ha en genomsnittstid på 4 timmars väntan. Vissa patienter bör ju omhändertas direkt medan andra får lägre prioritet. Detta skulle bättre reflektera den process som sker på akuten.

För er oinsatta skall jag snabbt förklara:
Alla patienter prioriteras initialt på akuten utifrån sökorsak och symtom;

Prioriteringsgrad 1 ska ses utan dröjsmål, exempelvis hjärtstillestånd.

Prioriteringsgrad 2 är exempelvis patienter med allvarliga sökorsaker och objektiva fynd exempelvis äldre patient med bröstsmärta och lågt blodtryck. Dessa skall bedömas inom 5 minuter.

Prioriteringsgrad 3 är potentiellt allvarliga sökorsaker men inga objektiva fynd, exempelvis huvudvärk med normala vitala parametrar och inga neurologiska bortfall. Skall ses inom exempelvis 30 minuter.

Prioriteringsgrad 4 är lättare skador, skärsår, stukningar etc, som prioriteras att ses inom exempelvis 3 timmar.

Prioriteringsgrad 5 är de som ej definieras som sökande med akut orsak, exempelvis ung man som ska åka på dyksemester nästa dag och behöver ett friskhetsintyg.

Detta för att illustrera den process som sker, och att man ska följa medicinska principer på akutmottagningen.
Vill man se förslaget i positiv anda så menar politikerna att en förbättring på akuten är önskvärd. I mina ögon behövs därför akutläkare och dess organisation, vilket tar ett antal år att bygga upp. För detta behövs pengar inte minst.
Förslaget som det nu är utformat, om man ska vara kritisk, innebär att mannen som ska på dyksemester inte ska behöva vänta mer än 4 timmar på akuten...

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/regeringen-och-s-overens-om-grans-for-vantetid-pa-akuten-1.1115710

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar