måndag 27 augusti 2012

Film time!

Här kommer en liten film från min akutmottagning i Fairbanks, Alaska. Kanske kan den väcka lite intresse och frågor!? Vi har 29 rum på akuten totalt. Saneringsrummet är i anslutning till ambulansinfarten men man kan också komma in från utsidan så man inte kontaminerar resten av akuten. Några av rummen har också undertrycksfunktion för att minska smittspridning. Vi har ett par anhörigrum också som jag tyvärr missade att filma... en tagning med min Iphone, inte så dåligt ändå..!!! Alla rummen utom de med gummiväggar och de två stora akutrummen har egen TV och ca hälften av rummen har egen toalett och dusch i direkt anslutning.

fredag 17 augusti 2012

Prehospital vård

Ett antal anestesiologer skriver i DN debatt med anledning av skottdramat i Norge och Socialstyrelsens utvärdering att det behövs fler aktiva läkare inom den prehospitala sjukvården. De menar att svensk akutsjukvård är undermålig i detta avseende. I vissa delar av europa är läkare inom prehospital vård vanligare som tradition, exempelvis flera östeuropeiska länder samt Frankrike. I USA är det akutläkare som deltar inom den prehospitala sjukvården. Dock är detta relativt ovanligt och de flesta ambulanser, helikoptrar och ambulansflygplan bemannas av s k Paramedics. Dessa är specialutbildade för prehospital vård och kan utföra alla ingrepp som kan tänkas behövas prehospitalt. De har akutläkare som uppbackning per telefon samt förutbestämda behandlingsprotokoll. Det kan synas som en tänkbar förbättring att ha läkare prehospitalt. Dock ifrågasätter jag kostnadseffektiviteten. Det verkar synnerligen dyrt att byta ut sjuksköterskor mot läkare då de gör i stort sett samma arbete. Detta pga att det är endast en begränsad mängd åtgärder som kan göras prehospitalt oavsett om man är ambulanssjukvårdare, sjuksköterska eller läkare. Om det är någon kompetens som nuvarande sjuksköterskor saknar torde det vara mer kostnadseffektivt att vidareutbilda dessa sjuksköterskor än att byta ut dem mot läkare. Visst kan det vid större olyckor och katastrofer behövas kompetensförstärkning och där kan läkare med rätt utbildning komma ifråga. Dock vill jag vända på steken... De sjukaste patienterna vid exempelvis en stor olycka behöver i slutändan kunniga kirurger och intensivvårdsläkare. Om dessa skall verka på olycksplatsen så finns mindre resurser till dessa patienter när de kommer till sjukhuset. Det är kvalitetsmässigt bättre att ha prehospital personal och eventuellt akutläkare prehospitalt medan kirurger och anestesiologer kan verka på operationssalen och intensivvårdsavdelningen. Det är då som deras utbildning verkligen gör skillnad till patientens fördel.