måndag 13 maj 2013

A New Hope

I Örebro har man prövat en ( för dem ) ny metod på akutmottagningen. Man har på dagtid en specialistläkare på akutmottagningen som gör en snabb bedömning tillsammans med två sjuksjöterskor. Expressen skriver:
 

"Bruno Ziegler, läkare på universitetssjukhuset och projektledare, är entusiastisk.
- I ett halvt sekel har vi debatterat vilka som hör hemma på akuten och vilka som inte gör det. Det resonemanget är hämmande för utvecklingen, att vi tänker att den som är där inte borde vara där. En nyckelfråga för oss är att inte skylla på patienten.
Traditionellt har patienter på akuten fått träffa en van sjuksköterska som gör en första bedömning, och sedan får man enligt en viss rangordning vänta ett tag på att få träffa läkare. Idén med arbetsmetoden i Örebro är att alla tjänar på snabb läkarkontakt.
Bruno Ziegler säger:
- Kan vi hantera de mindre sjuka snabbt, gynnar det även de som är sjukare - och oss. Det har inneburit en tankemässig förändring för mig och många andra, men det är stimulerande att gå igenom den processen och få nya insikter själv också.

Han pekar på flera fördelar.
- Snabb läkarkontakt uppskattas av patienterna.
- Det går snabbare att avgöra hur potentiellt sjuk patienten är.
- Behandling kan påbörjas på en gång.
- Patienter som inte är så sjuka kan färdigbedömas och gå hem ganska snart.
- Den som är i behov av sjukhusvård kan snabbt dirigeras till lämplig klinik.
Under det tio veckor långa försöket förra året förkortades vistelsetiden för patienterna på medicinakuten i genomsnitt från två timmar och 43 minuter till en timme och 57 minuter. Sammanlagt 650 timmar kortare väntetid."
 

Läs hela artikeln här.
Förbättringar som dessa kan bara komma till stånd när man har släppt tanken på att patienterna skulle utgöra ett problem. "-You must unlearn that what you have learned..."
Sounds like Emergency Medicine to me!

måndag 6 maj 2013

Sommar och glass

Skönt att det kommit lite värme till min hemstad Uppsala. Har precis läst artikeln om Richard Cook. Känns som vi alla känner igen oss. Nog snackat, dags för lite action... eller?
Intraprenad är ett fint ord som inspirerar i sommarvärmen. Självbestämmande är svårslaget och har man en gång arbetat i "sin egen verksamhet" är det svårt att tänka sig något annat.
Känner medkänsla över alla patienter som söker "fel vårdnivå". Ibland slutar det riktigt illa. Man skulle önska sig en landstingskampanj där man uppmanar patienter att "om du tror dig vara akut sjuk, sök akutmottagningen först, inte primärvården". (Observera att jag inte kritiserar primärvården som sådan). Känns som ganska självklart att det är bäst att ta det säkra före det osäkra. Om man nu inte vet säkert hur pass allvarligt sjuk man är...
Tonläget är dock inte direkt inbjudande när man slår upp en hemsida för en akutmottagning.
Kvinnan i DN artikeln kanske följde instruktionerna och sökte primärvården i första hand, ökade sin ledtid och klarade sedan inte livet. Men instruktionerna är tydliga och kan inte klandras...
Akutsjukvård är ingen rättighet i Sverige och som akutmottagningen i Västerås tydligt informerar kan landstinget kräva en remiss ifrån primärvården innan man kommer till en akutmottagning.
Forskning i USA har visat att barriärer till akutsjukvård som telefonrådgivning, remisstvång etc drabbar de med akut sjukdom i lika hög grad som andra patienter och att avvisa patienter ifrån en akutmottagning har inte visat sig förbättra vården för de akut sjuka.
Klart, det är ju i USA, det kanske är skillnad på svenska patienter...
Nu står det ju tydligt på hemsidorna på svenska akutmottagningar att patienter med allvarlig och livshotande symtom är välkomna. Tydligare än så kan det ju knappast bli...
Nej det är fortfarande varmt, får kanske bli en glass i solen...