måndag 13 maj 2013

A New Hope

I Örebro har man prövat en ( för dem ) ny metod på akutmottagningen. Man har på dagtid en specialistläkare på akutmottagningen som gör en snabb bedömning tillsammans med två sjuksjöterskor. Expressen skriver:
 

"Bruno Ziegler, läkare på universitetssjukhuset och projektledare, är entusiastisk.
- I ett halvt sekel har vi debatterat vilka som hör hemma på akuten och vilka som inte gör det. Det resonemanget är hämmande för utvecklingen, att vi tänker att den som är där inte borde vara där. En nyckelfråga för oss är att inte skylla på patienten.
Traditionellt har patienter på akuten fått träffa en van sjuksköterska som gör en första bedömning, och sedan får man enligt en viss rangordning vänta ett tag på att få träffa läkare. Idén med arbetsmetoden i Örebro är att alla tjänar på snabb läkarkontakt.
Bruno Ziegler säger:
- Kan vi hantera de mindre sjuka snabbt, gynnar det även de som är sjukare - och oss. Det har inneburit en tankemässig förändring för mig och många andra, men det är stimulerande att gå igenom den processen och få nya insikter själv också.

Han pekar på flera fördelar.
- Snabb läkarkontakt uppskattas av patienterna.
- Det går snabbare att avgöra hur potentiellt sjuk patienten är.
- Behandling kan påbörjas på en gång.
- Patienter som inte är så sjuka kan färdigbedömas och gå hem ganska snart.
- Den som är i behov av sjukhusvård kan snabbt dirigeras till lämplig klinik.
Under det tio veckor långa försöket förra året förkortades vistelsetiden för patienterna på medicinakuten i genomsnitt från två timmar och 43 minuter till en timme och 57 minuter. Sammanlagt 650 timmar kortare väntetid."
 

Läs hela artikeln här.
Förbättringar som dessa kan bara komma till stånd när man har släppt tanken på att patienterna skulle utgöra ett problem. "-You must unlearn that what you have learned..."
Sounds like Emergency Medicine to me!

2 kommentarer:

 1. Intressant försök!
  Dock råder delade meningar om vilka som ska behandlas på en akutmottagning, speciellt då antalet sökande ständigt ökar med 5-10% per år.

  Alternativ 1: behandla bara de med akuta åkommor. Alla som kan behandlas i primärvård såsom UVI, ÖLI, lättare infektioner och ortopedi light ska inte släppas in utan hänvisas till primärvården. Om de släpps in lär sig patienterna "felaktigt" att de bara kan åka till akuten även för lätta åkommor och snabbt få behandling.

  Alternativ 2: släpp in alla som söker, det är inte patientens fel att tiderna i primärvården är begränsade eller att patienten inte vet var den ska söka. Dessutom går det inte att säkert avgöra vad som är primärvårdsfall förrän efter triage och då är ändå många av dessa nästa halvvägs klara, att då hänvisas till annan enhet är varken etiskt eller resurseffektivt.

  Det har diskuterats triage-dr i luckan, fast-track för primärvårdspatienter och andra lösningar men i längden känner jag att vi nog ändå måste ta hand om de patienter som dyker upp.
  Lars Andersson
  ST-läkare i akutsjukvård
  Linköping

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentar.
  Alternativ 1 är som du antyder (en förvisso vanlig hållning) inte applicerbar då patienter söker med symtom och inte diagnos.
  Under alternativ 2 är det viktigt att påpeka att inget triagesystem är validerat för att hänvisa patienter bort ifrån akutmottagningen utan att det kompletteras med läkarundersökning.

  http://www.acep.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=50026

  http://www.dn.se/debatt/patienten-ska-inte-behova-stalla-diagnos-pa-sig-sjalv/

  SvaraRadera