onsdag 24 november 2010

Patienter söker rätt vårdnivå

Som jag tidigare påpekat söker de allra flesta rätt vårdnivå när de ska välja vårdcentral eller akutmottagning. Det bekräftas senast av en studie av Ann-Sofie Backman, som man stolt får säga att man varit kollega med på Södersjukhuset!
Detta är en viktig poäng då många tror att man kan lösa akutmottagningens problem med att styra patienter till andra vårdformer, telefonrådgivning etc. Icke!
Läs denna intressanta studie, se länkar!

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=111673&l=sv&newsdep=130

http://svtplay.se/v/2243270/man_valjer_akuten_i_onodan

Lundabloggen

Nu har gänget i Lund kört igång en blogg! Bifogar en länk...

http://akutlakarna.blogspot.com/2010/09/introduktion-akutlakare-i-lund.html

söndag 7 november 2010

Scribes

När jag varit runt och föreläst i Sverige har många läkare reagerat positivt på den hjälp jag får av sekreterare och annan personal, så att mitt arbete blir mer patientorienterat. Men det mest effektiva är tydligen att ha en "scribe". Har aldrig prövat detta men det låter intressant! Framför allt kostnadseffektivt och förstärker mitt argument av att det finns ingen läkarbrist i Sverige om man är villig att prioritera patienternas väl och minska läkarnas administrativa börda!

http://legacy.signonsandiego.com/news/business/20070609-9999-1b9scribes.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Scribe_%28ER%29

lördag 6 november 2010

Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine

Här är en länk till en sammanfattning av vad Emergency Medicine är och dess innehåll, som reviderats flera gånger, se nedan. Detta är från USA men skiljer sig inte nämnvärt från andra länders beskrivningar.
I övrigt har jag fått ett svar från Socialstyrelsen angående min artikel i läkartidningen nyligen; man ämnar göra en ny översikt av specialistindelningen i Sverige under 2011.
Under de senaste 5 veckorna har jag varit i Sverige och besökt och talat med läkare från flertalet ställen där man bedriver akutläkarverksamhet. Jag har även föreläst om akutsjukvård för vårdpersonal och politiker i Linköping, Gävle och Karlstad.
Sammantaget skulle jag bli mycket förvånad om inte Socialstyrelsen godkänner Akutsjukvård som egen specialitet till 2012. Det är också min tro att de följande 10 åren kommer att innehålla en acceleration av vår verksamhet och här blir kvalitet och kvalitetskontroll viktigt att säkerställa och upprätthålla.

http://www.acep.org/practres.aspx?id=29580

torsdag 4 november 2010

Horhus och Cowboys

Under mitt senaste besök i Linköping tittade vi igenom målbeskrivningen och enligt Swesem ingår inte torakotomi på akutmottagning. Ni får väl stå med armarna i kors då på landsortssjukhuset mitt i natten när någon yngling med knivstick i bröstet får en tamponad och dör medan kirurgen är på väg in till sjukhuset. "Tyvärr, det ingår inte" eller vad då? Vill du säga det till föräldrarna?
Jag är medveten om att andra specialiteter ibland har en annan syn på akutläkare och deras kompetens. De kan förvisso tycka att det är bra att akutläkaren gör allt som de inte vill, men vi ska helst inte ha någon kompetens om något verkligen är akut. På så sätt vill övriga specialiteter främja akutsjukvården, att begränsa akutläkarens kompetens.
Radiologer protesterar mot ultraljud, anestesi mot sövande mediciner och intubationer, kirurger vill lägga drän och göra torakotomi osv.
Men vem vill ta ansvar för alla patienter som kommer till akutmottagningen kl 02 en lördag natt? Endast akutläkaren. Att övriga specialiteter har mage att försöka handikappa akutläkaren är etiskt oförsvarbart, inte minst för patienterna.
Alla dessa bataljer med andra specialiteter har utkämpats och pågår till viss del fortsatt i USA, enda skillnaden är att USA ligger 30 år före.
Som en amerikan sade till mig angående de första akutläkarna:
- Först kom horhus och cowboys, sedan präster och bönder.
Vilken kategori du tillhör som akutläkare vet jag inte.
Men jag vill betona att det kommer inga präster och bönder förrän cowboys och horor har gjort sitt!