lördag 6 november 2010

Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine

Här är en länk till en sammanfattning av vad Emergency Medicine är och dess innehåll, som reviderats flera gånger, se nedan. Detta är från USA men skiljer sig inte nämnvärt från andra länders beskrivningar.
I övrigt har jag fått ett svar från Socialstyrelsen angående min artikel i läkartidningen nyligen; man ämnar göra en ny översikt av specialistindelningen i Sverige under 2011.
Under de senaste 5 veckorna har jag varit i Sverige och besökt och talat med läkare från flertalet ställen där man bedriver akutläkarverksamhet. Jag har även föreläst om akutsjukvård för vårdpersonal och politiker i Linköping, Gävle och Karlstad.
Sammantaget skulle jag bli mycket förvånad om inte Socialstyrelsen godkänner Akutsjukvård som egen specialitet till 2012. Det är också min tro att de följande 10 åren kommer att innehålla en acceleration av vår verksamhet och här blir kvalitet och kvalitetskontroll viktigt att säkerställa och upprätthålla.

http://www.acep.org/practres.aspx?id=29580

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar