tisdag 29 juni 2010

Debattartikel i Läkartidningen

Så har min artikel till Läkartidningen publicerats, med tillhörande kommentarer. För er som följer denna blogg så känns nog innehållet igen. Tyck gärna till!

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14691

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14692

måndag 28 juni 2010

Planekonomi

Efter att ha läst denna artikel måste jag tillföra den till min blog. Jag har en tid funderat på vad som driver utveckling inom svensk sjukvård förutom personliga intressen. Det är en komplex apparat. Men efter att ha läst artikeln med Ann-Margret Knapp tror jag mindre på politiker inom sjukvård, och mindre på oligopol. Landstingen måste skrotas och försäkringssystem upprättas. Privata alternativ måste få lagligt stöd. Något annat håller inte, men jag är ingen expert på området. Finn Bengtsson i artikel nummer två känns betydligt mer visionär! Skriv och kommentera om du vet bättre!

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/05/20/problem-i-varden-skylls-pa/index.xml

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14598

Definitioner

Överallt i tidningar läser jag om akutläkare, men Sverige har bara ett 30-tal akutläkare. Akutläkare är en kompetens, inte en benämning på organisation. Även jag har syndat med dessa definitioner, men lovar bättring. Om du ser att akutläkare används i massmedia inkorrekt, skriv en rad och korrigera, jag har igår skrivit sex e-mail till DN.
Wikipedia påpekar att efter 10 års utveckling i Sverige finns fortfarande inget sjukhus där akutläkare tar hand om hela akutverksamheten...? Se länkarna nedan...

http://www.swesem.org/Default.aspx?module=4&content=91&lang=SV&fwsite=1

http://sv.wikipedia.org/wiki/Akutl%C3%A4kare

torsdag 24 juni 2010

Uppsala i blåsväder...

Läste nyss denna artikel i Sjukhusläkaren, det verkar som snålhetens vindar blåser i Uppsala. En allmän reflektion är att man som vanligt inte räknar på kostnaden för dålig eller utebliven vård utan stirrar sig blind på löneutbetalningar.
Dessutom verkar den organisatoriska biten förlegad då akutläkare spenderar tid med att leta efter sängplatser. Akutläkare bör ha inläggningsrätt, ett samtal skall räcka och platssituationen får lösas av inläggande läkare (ej akutläkaren), eller en koordinator, exempelvis sjuksköterska. Mitt intryck är att denna situation i Uppsala inte är unik för svensk akutsjukvård, som är i stort behov av modernisering av organisation och utbildning av akutläkare.
Tydligen finns det ett motstånd mot att anställa hyrläkare då detta kostar mera..(?). Igen, vad kostar det att bränna ut personalen, eller felbehandla patienter? Finns det en ambition att ha en högklassig akutsjukvård? Utan ekonomisk uppbackning verkar eventuella ambitioner bestå av tomma ord. Men en eloge till alla läkare som orkar hålla stånd!

http://www.sjukhuslakaren.se/blog/2010/06/17/akutmottagning-vid-sammanbrottets-grans/

http://www.fria.nu/artikel/84290

onsdag 2 juni 2010

4 timmars väntetid

Politiker är nu ense om att man inte ska behöva vänta mer än 4 timmar på akuten. Vad som innefattas i detta är något oklart för mig... att bli sedd av en läkare efter 4 timmar eller färdig bedömning efter alla provsvar etc? Vad händer om man är utanför 4 timmars gränsen, blir det ingen ersättning till läkaren? Blir man uppmanad att söka annan akutmottagning?
Skall vårdcentraler med akuttider följa samma regler?
Omvänt, är det rimligt att patienter med subduralhematom och hjärtinfarkt väntar 4 timmar på bedömning av läkare?
Jag tolkar detta utspel av politiker som att man är missnöjd med akutsjukvården och vill förbättra den. Eftersom i princip all akutsjukvård i Sverige är offentligt kontrollerad tycks det vara enkelt att hitta på några regler för att fixa till det.

Vi som arbetar inom akutsjukvård vet att en bortre gräns för när man ska bli sedd, om än önskvärd, inte följer några medicinska principer. Ett rimligare mål vore att ha en genomsnittstid på 4 timmars väntan. Vissa patienter bör ju omhändertas direkt medan andra får lägre prioritet. Detta skulle bättre reflektera den process som sker på akuten.

För er oinsatta skall jag snabbt förklara:
Alla patienter prioriteras initialt på akuten utifrån sökorsak och symtom;

Prioriteringsgrad 1 ska ses utan dröjsmål, exempelvis hjärtstillestånd.

Prioriteringsgrad 2 är exempelvis patienter med allvarliga sökorsaker och objektiva fynd exempelvis äldre patient med bröstsmärta och lågt blodtryck. Dessa skall bedömas inom 5 minuter.

Prioriteringsgrad 3 är potentiellt allvarliga sökorsaker men inga objektiva fynd, exempelvis huvudvärk med normala vitala parametrar och inga neurologiska bortfall. Skall ses inom exempelvis 30 minuter.

Prioriteringsgrad 4 är lättare skador, skärsår, stukningar etc, som prioriteras att ses inom exempelvis 3 timmar.

Prioriteringsgrad 5 är de som ej definieras som sökande med akut orsak, exempelvis ung man som ska åka på dyksemester nästa dag och behöver ett friskhetsintyg.

Detta för att illustrera den process som sker, och att man ska följa medicinska principer på akutmottagningen.
Vill man se förslaget i positiv anda så menar politikerna att en förbättring på akuten är önskvärd. I mina ögon behövs därför akutläkare och dess organisation, vilket tar ett antal år att bygga upp. För detta behövs pengar inte minst.
Förslaget som det nu är utformat, om man ska vara kritisk, innebär att mannen som ska på dyksemester inte ska behöva vänta mer än 4 timmar på akuten...

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/regeringen-och-s-overens-om-grans-for-vantetid-pa-akuten-1.1115710

tisdag 1 juni 2010

Rockklassiker

När jag arbetar måste jag ha på lite hårdrock i bakgrunden, annars funkar inget. Vi har internet på jobbet så jag brukar slå på Rockklassiker via nätet. Annars går annan musik också bra, man får anpassa sig lite...
Mina kollegor (några) har nu lärt sig gilla rockklassiker, så det är inte ovanligt att när jag kommer till jobbet rullar nätradion redan...
Nyligen fick vi ett mejl från dikteringen som bad oss dra ned volymen på musiken, eftersom de knappt kunde höra vad vi dikterade... Rock on!!!

http://webbradio.rockklassiker.se/index.aspx