tisdag 27 december 2011

Besök i Sverige

Jag kommer att vara i Sverige en hel del i början av nästa år. Om ni vill boka mig att föreläsa om akutsjukvård hör av er snarast!

onsdag 21 december 2011

Finland

Jag har hört rykten om att Finland är på gång att ta stora steg framåt och göra akutsjukvård till en egen specialitet. Här är en sammanfattning om Skandinavien. Vem har mer info?

måndag 19 december 2011

Akutläkare i Nyköping

En länk om akutläkare i Nyköping. Ser ut som dom har tänkt rätt i mångt och mycket, bl a att man vill minska övriga specialisters jourkomp så att de kan verka mer effektivt inom sitt eget kompetensområde.

fredag 16 december 2011

Akutläkare i Dagens Medicin

En länk till en artikel i Dagens Medicin om akutläkare och dess fördelar. Kopplingen till Liecester undrar någon? Ja, Pia Malmquist var där tidigare i år och Stefan Bodetoft som till vardags arbetar i Lund är där nu för att få mer erfarenhet av akutsjukvård.
Personligen hade jag aldrig lärt mig så mycket som jag gjort eller skrivit denna blogg om jag inte åkt utomlands. Allt är inte bättre utomlands men man man lär sig att saker kan göras på många olika sätt och vissa sätt är bättre än andra. Man har sedan i bästa fall möjlighet att implementera dessa förbättringar.
I Sverige finns inte bara inom vården utan också andra sektorer en stark tradition av att internrekrytera. Fördelar kan vara att man anställer personer som redan känner organisationen och man känner också personen i fråga. Nackdelen är att inflödet av nya ideer och kompetenser hämmas.
I USA finns en stark tradition av att unvika internrekrytering, åtminstone inom Emergency Medicine. Nackdelen är att man får byta arbete och bostadsort flera gånger i karriären men fördelen för arbetsgivaren är att man ständigt får tillgång till de senaste ideerna och kompetensen och undviker stagnation. Det hör till undantaget att man som "Resident" sedan får fortsätta på samma plats som "Attending". Det motsatta verkar vara vanligt i Sverige.

lördag 10 december 2011

EU och rörlighet

EU tillåter rörlighet för patienter. Den planerade och halvakuta vården kommer om 10 år att vara långt mer konkurrensutsatt och här finns en möjlighet för svenska vårdgivare att ligga i framkant, profilera sig på vissa områden och attrahera patienter från övriga landet och EU.
Det finns alltså skäl att utveckla tankekulturen inom vården, från att vara en del av den gemensamma välfärden likt polis och försvar till att också ta steget ut mot service och marknadsföring.
Här behövs läkare i ledande positioner, gärna med erfarenhet av privat vård och internationell erfarenhet. Dessutom behövs erfarenhet från privat näringsliv och företagsamhet.
Akutläkare kommer i detta samanhang vara ett naturligt komplement till denna expansion så att man kan frigöra maximalt med resurser till mer planerad vård. Här också en länk till en artikel om service inom akutsjukvården.
Den som tror att det räcker med att ta hand om sitt upptagningsområde riskerar att aldrig komma ifatt denna utveckling.

torsdag 8 december 2011

Göran Skarman

Göran Skarman kommenterar kompetensen i akutsjukvården.

Maria Taube

Vid Sahlgrenska har man konstaterat att minskade väntetider kräver så mycket resurser i form av läkarbemanning att det inte är motiverat, då läkarna går sysslolösa de delar av dygnet det kommer få patienter. Man ville hålla Landstingets mål om att få bli sedd av en läkare inom en timme. Detta genererade alltså en kostsam överkapacitet. Maria Taube, överläkare och akutvårdschef menar att man måste tänka i nya banor och överväga remisstvång. Hon menar att en stor andel patienter kanske borde söka primärvården och en minoritet av patienterna som kommer till akutmottagningen läggs in. Detta är ett indirekt bevis för att många ej behöver akutsjukvård enligt henne.

Jag vill erbjuda några exempel som belyser hur hennes resonemang falerar.
För det första finns det många akuta tillstånd som ej kräver inläggning. En patienten kan ha en bruten handled, njurstensanfall, migrän, allergisk reaktion eller en infektion etc. Dessa kan ofta behandlas på akumottagningen och följas upp polikliniskt. De har fortfarande ett behov av en bedömning på akutmottagning, då en bruten handled kan kräva akut operation, ett njurstensanfall kan vara en aortadissektion, migrän kan vara en subarachniodalblödning, en allergisk reaktion kan kräva intensivvård och en patient med en infektion kan också ha sepsis. Man vet ej på förhand.
Ur ett samhällsperspektiv är det en ekonomisk förlust att ha remisstvång. Man förskjuter helt enkelt läkarbesöket till primärvården och kostnaden går dit istället. Dessutom missgynnar man de som har tidsberoende akuta åkommor så att de får längre ledtider. Detta i sin tur kommer att kosta samhället långt mer då ökning av väntetid leder till ökad morbiditet och mortalitet.
Alltså är det ekonomiskt och medicinskt fördelaktigt för både samhälle och patienter med akuta symptom att bli behandlade på en akutmottagning.
En annan reflektion är också att detta tänkande knappast kan anses som nytänkande, det är snarare 20 år gammalt.
Dock har Maria Taube rätt i kostnadsanalysen. Jourläkare är inte utbildade för att se alla typer av patienter och därmed synnerligen ineffektiva på en akutmotagning där bred kompetens efterfrågas. Detta är gammal skåpmat för er som följer denna blogg.
Slutsatsen blir att samhället tjänar på att använda sig av akutmottagningarna och ju fortare vi ersätter jourläkarna med akutläkare desto effektivare och säkrare blir akutmottagningarna.
För att uttrycka det lite annorlunda:
Det är patienterna som äger frågan om vad som ska anses vara akut.
It is not rocket science!

onsdag 7 december 2011

Socialstyrelsen sommarjobbar

Socialistyrelsen har i sommar besiktigat 29 svenska akutmottagningar och konstaterar allvarliga brister.
Bland annat kritiserades lokalerna som inte är gjorda för modern akutsjukvård med dålig integritet för patienterna och dålig möjlighet till övervakning.
Lokalerna är inte beroende av eventuell bemanning utan måste byggas om på sikt.
Att bygga akutmottagningar riktigt är en vetenskap i sig. Principen bör vara öppna "torg" med patientrum runt om så övervakning kan ske kontinuerligt.
Socialstyrelsen påpekade också kompetensbrist och att patienterna felprioriterades pga detta. Ej heller detta är nödvändigtvis kopplat till sommarbemanning, då flertalet akutmottagningar bemannar med s k jourlinjer. Dessa ser bara de patienter de anser tillhör deras kompetens och ignorerar andra patienter även om de har ett mer akut tillstånd.
Det är förträffligt att Socialsyrelsen ställer krav på akutsjukvården. Bifogar länkar till SVT's Rapport, se reportage 12:24 minuter in samt hemsidan.

torsdag 1 december 2011

Akutläkare godkänd specialitet

Nyligen blev Emergency Medicine godkänd som en självständig specialitet inom UEMS, bifogar en länk!