torsdag 19 november 2009

Läkares rörlighet

Hittade denna artikel om läkares rörlighet i Europa. Mycket intressant, visste du att 2005 förlorade Irland upp till 47% av sina läkare till andra europeiska länder. Detta belyser den snedställda debatten om läkarutbildning och tillgång på specialister, vill man ha specialister ska man fokusera på rekrytering av dessa, ej endast på utbildning. Läs mer själv...

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2621290/