söndag 7 november 2010

Scribes

När jag varit runt och föreläst i Sverige har många läkare reagerat positivt på den hjälp jag får av sekreterare och annan personal, så att mitt arbete blir mer patientorienterat. Men det mest effektiva är tydligen att ha en "scribe". Har aldrig prövat detta men det låter intressant! Framför allt kostnadseffektivt och förstärker mitt argument av att det finns ingen läkarbrist i Sverige om man är villig att prioritera patienternas väl och minska läkarnas administrativa börda!

http://legacy.signonsandiego.com/news/business/20070609-9999-1b9scribes.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Scribe_%28ER%29

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar