måndag 18 oktober 2010

Eusem core curriculum

Inspirerande konferens senaste veckan i Stockholm, med många driftiga människor. Fler funderar på att utbilda akutläkare. Med detta följer krav på kvalitet och kvalitetssäkring. Bifogar en länk från Eusem. På sikt måste Swesem, tror jag, ge direktiv om vad en godkänd akutläkarutbildning ska innehålla. Tills vidare kanske man kan ta Eusems direktiv som utgångspunkt.
Precis som kirurger har krav på sig att genomföra ett visst antal operativa ingrepp av olika sort måste akutläkare se ett antal olika fall och utföra förutbestämda ingrepp och beslut. Detta måste dokumenteras och kontrolleras. Kontinuerlig inlärning bör premieras. Tyvärr saknas ett nationellt ackrediteringsinstitut för ST-utbildning i Sverige, något som finns i många europeiska länder och USA. Kanske kan Swesem gå före i detta avseende?

http://www.eusem.org/Pages/Task_Forces/EuSEM_Core_Curriculum.html

CORD i USA har en "question bank" som ST-utbildningar i USA kan anmäla sig till. Varje ST-läkare får då en inloggningskod och gör kontinuerligt under utbildningen upp till 1900 frågor. Svaren skickas till respektive studierektor som kan säkra att ST-läkarna tar sitt studerande på allvar. Fördel är bland annat att detta kan göras när ST-läkaren har en stund över. Det står inget om att endast amerikanska program har tillgång till detta...!

http://www.cordem.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3285

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar