tisdag 26 oktober 2010

Organisation, logik och LEAN

Är det effektivare med akutläkare jämfört med ett kirurg och ett medicinspår på akuten?
(akutläkaren ser alla patienter medan medicinläkaren och kirurgläkaren ser patienter endast inom sitt kompetensområde)

Betänk följande: Två läkare bemannar nattpassset, en bilolycka händer och 4 skadade tas in till akuten. Om man nu har ett kirurgiskt spår tar det dubbelt så lång tid att handha dessa då endast en läkare kallar dessa patienter sina. Medicindoktorn dricker kaffe istället och de systrar som arbetar med medicindoktorn går sysslolösa. Med akutläkare kan man ta två var, eller hur man nu vill dela upp det. Arbetet går då dubbelt så fort och övrig personal slipper vara sysslolös. Sedan är man redo för två patienter med bröstsmärtor som kommer samtidigt...

Dessutom kan akutläkaren med sin bredd bedöma exempelvis en patient som synkoperat och sy ihop såret i pannan. Internremittering på akuten blir omintetgjord och patienten slipper väntan på en ny läkare för ytterligare bedömning.

Den tredje vinsten gäller prioritering av sjuka; betänk att det finns 4 patienter på akuten varav 2 är allvarligt sjuka och de andra är lätt sjuka. Om nu de 2 svårast sjuka exempelvis går till medicinlinjen och de två lättast sjuka går till kirurgsidan blir fördelningen ej optimal, då en läkare fick två allvarligt sjuka samtidigt. Det är mer patientsäkert att de två sjukaste får se var sin läkare direkt och låta de lägre prioriterade vänta.

Det finns LEAN konsulter idag inom vården. Jag undrar om de har insikt i akutläkarkonceptet...?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar