lördag 3 juli 2010

Ska läkare diska sin kaffekopp?

Eva Nilsson Bågenholm från Läkarförbundet har skrivit en debattartikel angående primärvårdens behov av fler läkare. Hennes resonemang i artikeln är många gånger upplysande men vilka slutsatser drar hon egentligen? Hon menar att det behövs 1500 Allmänläkare akut till primärvården. Hon nämner också att om läkarna kunde få tillbaka sin administrativa hjälp skulle det frigöra mer tid till patienterna motsvarande 18 000 sjuksystrar och läkare!
Tyvärr är det betydligt svårare att få acceptans för detta har jag förstått. När jag skrivit tidigare i denna blogg om att akutläkare behöver sekreterare och andra resurser har mina svenska kollegor påpekat att det kulturellt är omöjligt. Som läkare förväntas man att fixa allt pappersarbete, ordinera alla undersökningar själv och diska sin kaffekopp... okej, det sista har jag inte belägg för, men ni förstår vad jag menar.
Kort sagt, den påstådda läkarbristen existerar ej. Om läkare kunde få kringpersonal och administrativa resurser skulle de ha tid att ägna sig åt sjukvård. Då behövs inte ens 1500 extra allmänläkare eftersom frigörandet av läkarens tid skulle generera motsvarande 18 000 läkare och sjuksköterskor!
Tyvärr har läkarna ingen reell makt över svensk sjukvård, som istället styrs av politiker. Läkarna behandlas som anställda av tveksam betydelse.
Allmänheten förfasas sedan av hyrläkare och dess löner, då det i media råder "läkarbrist". Man ju blir ju ledsen rakt ut sagt.
Låt oss en gång för alla avliva myten om läkarbrist. Sverige har en internationellt sett hög läkartäthet.
Problemen är alltså hemmagjorda; dåliga arbetsvillkor med administrativa pålagor och låga löner underminerar svensk sjukvård. Jag håller inte med Eva angående antalet läkarutbildningsplatser, det hjälper inte kvaliteten i utbildningen att öka dessa och är betydelselöst om arbetsvillkoren ej lockar specialister till varaktiga anställningar. I förlängningen anser jag att Landstingen och dess politiker måste skrotas. De har bevisat sin inkompetens med råge. Sverige förtjänar bättre.
Annars håller jag med Eva om att kvaliteten på läkarutbildningen måste säkras.

http://www.dn.se/debatt/sverige-behover-akut-1-500-nya-allmanlakare-1.943175

http://economix.blogs.nytimes.com/2009/07/15/how-much-do-doctors-in-other-countries-make/

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/orimligt-undanta-laekare-fran-besparingar-11653

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.2121686-avskaffa-landstingen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar