torsdag 10 mars 2011

AT avskaffas i Norge

Norge avskaffar AT tjänstgöringen, delvis som ett led i att europaanpassa utbildningen. Norsk läkarutbildning är 6 år lång och därefter skall man göra 18 månaders allmäntjänstgöring, sk turnustjänst innan man erhåller legetimation. Jämför det med andra europeer som efter 6 års studier får sin legetimation direkt och kan begynna sin specialisttjänstgöring.
Samhällsekonomiskt torde förändringen vara överlägsen då läkarna kan arbeta ytterliggare 18 månader som specialister innan pension. Dessutom blir det för läkaren en personlig ekonomisk vinning då du byter 18 månaders turnustjänst mot 18 månader som specialist. Som specialist är du också mer kompetent och därmed gynnas även patienterna.
Vissa läkare är dock kritiska och menar att man under allmäntjänstgöring skolas in i rollen som läkare, lär sig språket om man är utlänning och får en bredd i sitt kunnande.
Naturligtvis måste nyblivna läkare skolas in men detta kan åstadkommas även inom ramen för specialistutbildning, vilket förhoppningsvis sker redan nu..!
Språkkrav bör inte vara ett argument för AT och turnus, tvärtom, kan man inte språket är man inte behörig och bör då skaffa sig denna kompetens innan man går vidare i karriären. AT och turnus är ingen språkresa...
Vad gäller bredd i kunnandet kan detta också innefatta relevanta sidoutbildningar inom ramen för specialistutbildning. Min erfarenhet är att de flesta ifrånsäger sig sin AT kunskap så fort de är klara med sin AT-tjänst. På akuten ser jag inga kirurger som gör gynundersökningar på patienter med buksmärtor, inga kardiologer som reponerar radius på syncoperade patienter etc.
Som patient och akutläkare har jag mest nytta av specialister och detta är därför ett riktigt beslut.
I Sverige torde det enklaste vara att göra om AT till en 6 månaders praktik på en vårdcentral eller liknande, och denna tjänst garanterades av utbildningsorten, så att ingen tid går till spillo. Därefter kan man påbörja specialisttjänst direkt och vidare skolas in i sin specialistroll.
Den vinst jag möjligen ser med att behålla AT är att man kan tvinga unga läkare att arbeta i stora delar av landet och samtidigt hålla ned deras löneutveckling och kompetens..!
Nästa steg är dock att kvalitetssäkra specialistutbildningar så att innehåll och kvalitet garanteras av tredje part och inte som nu av arbetsgivaren.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16100

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13696

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar