tisdag 26 april 2011

JAS 39 Gripen

Har spenderat senaste veckorna med att läsa om stridsflygplan, ett intresse som jag aldrig låtit blomma ut förrän nu. Här kommer en kort redogörelse:

Försvarsmakten ville hitta en lämplig efterträdare till JA 37 Viggen. Amerikanska F-16 bl a var ett utländskt alternativ, men en grupp svenska företag lanserade också en inhemskt producerad plan på ett svenskt stridsflygplan, JAS 39 Gripen. Huvudtanken var bland annat att detta skulle bryta mot trenden att varje generation stridsflygplan skulle bli dyrare både i inköp och drift. Dessutom skulle förstås förmåga och prestanda uppgraderas jämförbart med omvärlden. Detta var i slutet på 70-talet som diskussionerna fördes.
Det nya planet, som vann budgivningen, skulle bli mindre och därmed bl a billigare i inköp och drift, klara både jakt, attack och spaning vilket innan var fördelat på olika plan. Samtidigt skulle det fortsatt ha förbättrad prestanda, samma kapacitet vad gäller vapen, fly-by-wire teknologi och vara "instabilt" för optimal prestanda.
Dessutom skulle det kunna operera inom det nuvarande svenska systemet utifrån vanliga vägbanor, då flygplatser förväntades bli utslagna av fienden.
Lite olyckor på vägen blev det men jämförselsevis få, och idag ca 30 år senare är systemet relativt väl utbyggt och fortsätter att utvecklas.

Jag tycker det finns intressanta likheter mellan detta plan och akutläkare.
Akutläkare måste kunna lösa problem inom olika kompetensområden och inte vara specialist inom ett enda. Inte bara "multi-role" dvs ibland kirurgisk och ibland ortopedisk utan också "swing-role" dvs byta strategi utifrån samma patient/problem.
För detta krävs en slimmad och anpassad utbildning som lägger fokus på den akuta frågeställningen och inte gör läkaren överviktig med onödig kunskap utöver ens förmåga.

När Gripen planerades gjordes en marknadsanalys och långsiktig planering för en nationell funktion. Detta kan tyckas rimligt, då det är många miljarder kronor som skall investeras över 40-50 år.

Denna långsiktiga och övergripande planering saknar jag när det gäller akutsjukvården i Sverige. Lämpligen borde berörda parter (akutläkare, landsting, politiker, andra specialiteter, socialstyrelsen, Socialdepartementet etc) nu sätta sig ned och dra upp större riktlinjer för hur akutsjukvården ska se ut med akutläkare. För det är faktiskt ett JAS-projekt vad gäller pengar vi håller på med, om man räknar i vad läkare kostar och även felbehandlingar och utebliven vård.
Ska man tro inslaget nedan handlar det om ca 60-100 miljarder kronor per år som förloras pga kvalitetsbrist inom sjukvård (detta gäller inte bara akutsjukvården utan sjukvården i stort).
En uppbyggnad av akutläkarsystem tar ett par tre decennier i likhet med stridsflyplan.
Och i likhet med JAS 39 Gripen försvarar vi liv.

http://svtplay.se/v/2397822/rapport/bristrande_patientsakerhet_inom_sjukvarden

http://weapons.technology.youngester.com/2009/02/saab-jas-39-gripen.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar