torsdag 23 februari 2012

Sverige jämförs med USA

I denna artikel görs en jämförelse mellan Sverige och USA. Eftersom jag har erfarenhet av båda länderna känns inte denna jämförelse som någon överraskning. Det grundläggande felet inom svensk sjukvård, som jag tidigare nämnt, är att man betraktar vården som en kostnad. Skönt att se någon som håller med om denna åsikt.
Vården är för viktig för enskilda människor och samhälle för att avgöras av politiker. Ett försäkringssystem enligt denna modell förefaller vara den enda rimliga vägen för att få mer resurser till sjukvården. Som jag tidigare nämnt ligger Sverige efter amerikansk akutsjukvård ca 30 år med avseende på kompetensuppbyggnad och organsisation. Huruvida den övriga vården ligger så långt efter vill jag ärligt säga att jag ej kan bedömma. Men det skulle inte förvåna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar