tisdag 20 oktober 2009

Kallglorian

Svenska cancerläkare flyttar till Danmark då skatten är lägre, lönen högre och arbetsmiljön är mer positiv. Danmark uppges satsa betydligt mer resurser på cancervård än närliggande svenska regioner. Det belyser faktumet att läkare precis som alla andra påverkas av skatter och löner. Ändå blir vinklingen i reportaget att det är "läkarnas fel" att det är brist på läkare i Sverige. Igen, som jag tidigare sagt, det är finns ingen läkarbrist i Sverige. Däremot finns det pengabrist inom vården. Landstingsmonopolet underlättar inte heller marknadstänkandet när läkare skall rekryteras och framförallt behållas. Detta misslyckande ses alltför tydligt i det ökande beroendet av stafettläkare. Även om de flesta läkare jag känner väljer sitt arbete för utmaningen och meningsfullheten i yrket ska man inte tro att läkare är förmer än andra människor och står över grundläggande ekonomiska drivkrafter. Det är dags för både läkare och allmänhet att inse detta. Sjuksystrarna har kommit långt i att kasta av sig sin "kallglorifiering". Det är bra, läkarkåren måste gå samma väg... För patienternas skull inte minst.

http://svtplay.se/v/1737254/rapport/cancerlakare_valjer_danmark

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar