söndag 30 september 2012

Avgående ordförande i Neurologi

En artikel från en avgånde neurologordförande. Hon menar att bemanningsstrukturen i svensk akutsjukvård är föråldrad. Svårt att förstå av artikeln hur den skulle förändras men det nämns att det borde finnas neurologer i "första ledet". Dessutom bör neurologer vara mer mer kompetenta vid invasiva ingrepp och utbildade i detta. Som vanligt vänder vi på steken. Skall alla specialister ha en egen jourlinje? På alla sjukhus? Dygnet runt? Alltså fysiskt närvarande på akutmottagning? Och bara ta sig an de patienter som passar deras kompetens? Vad vill hon egentligen förändra?
Denna uppfattning är vanlig bland läkare i Sverige, kompetens kring akutsjukvårdens organisation är inte genomtänkt och man tar inte lärdom av vetenskap och beprövad erfarenhet. Dock finns det en viktig poäng i artikeln, akut sjukdom är ofta svårtolkat och det finns idag betydligt effektivare diagnostiska metoder och även behandling. Detta gäller inte bara olika former av stroke, utan även hjärtsjukdomar, infektionssjukdomar, trauma, etc. Det är riktigt att stor kompetens krävs på en akutmottagning.
Därför håller jag med om att dagens bemanningsstruktur är föråldrad, men gör en rakt motsatt slutsats. Ju fler specialiteter på akutmottagningen desto sämre soppa.
Jag förstår att det finns en välmening i att man vill tidigt närvara i det akuta skedet. Men man tar inte hänsyn till alla patienter som man säger nej till och bollar vidare till andra specialiteter. Aktivt jourarbete genererar mycket jourkomp och därmed blir det brist på specialister vilket inte heller gynnar patienter, inklusive de med akut stroke.
En specialist i akutsjukvård kan snabbast av alla se vilka patienter som helst och avgöra vilka som behöver tidig specialistkonsultation från andra kliniker. Med akutläkare i första ledet får får man maximal effektivitet på akutmottagningen och patienten med stroke i lillhjärnan kommer snabbare igenom systemet och neurologen blir tidigare tillkallad i sjukdomsförloppet. Neurologen (och analogt för alla andra specialiteter) får ta sig an de patienter som behöver den mest akuta vården och får dessutom mer tid över (med mindre jourkomp) att ta sig an strokepatienten dagen efter samt alla andra patienter med neurologiska åkommor.
Att arbeta på en akutmottagning är inte detsamma som att vara akut tillgänglig för patienter som behöver akut specialistkonsultation. Det är helt olika uppgifter. En rikstäckande konsultationsfunktion för neurologi med invasiv specialistkompetens vore helt riktigt och ekonomiskt försvarbart. En neurolog dygnet runt på varje akutmottagning är en förlust för alla patienter som inte har akut neurologiska åkommor. Ironiskt nog en förlust även för de med akutneurologiska åkommor...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar