fredag 31 oktober 2008

Sjukhusläkaren

Tidningen Sjukhusläkaren har skrivit ett stort reportage om akutläkare. Kul att läsa, tyvärr skrämmande att många försöker uppfinna hjulet igen. Socialstyrelsen kommenterar att man inte ser ett behov av att ändra beslutet om att akutläkare skall vara en basspecialitet. De är endast ett fåtal som vill detta och man kan ändå inte jobba som akutläkare hela livet resonerar de.
Jag har redan tidigare sagt att socialstyrelsen med detta beslut visar att man ej har kompetens i denna fråga. Dessutom har man ingen omvärldsanalys av klass i beslutsunderlaget.
Som tidigare nämnts, strunta i socialstyrelsen! Om socialstyrelsen rekommenderar ingen antibiotika mot pneumoni, tänker vi följa det beslutet? Om vi vet att det i grunden är ett felaktigt beslut? I denna fråga behövs inte socialstyrelsen ändå, vad som behövs är ett nationellt ackrediteringsinstitut som garanterar kvaliteten på utbildningen och samtidigt bereder grunden för en nationell standard på utbildningen. Denna bör stå i samklang med EuSems direktiv, vilket är en femårig basspecialitet, varav tre år på akutmottagning.
Ej heller för specialistexamen behövs socialstyrelsen. Istället kan Swesem organisera denna examen och sjukhusen själva kan välja att bara anställa akutläkare tränade i ett ackrediterat program med godkänd examen. Under de närmsta åren måste det dock finnas övergångsregler då det fn inte finns sådana program eller examina.
Det vore intressant att se hur våra svenska specialister bemöts när de ansöker om specialistkompetens exempelvis i England.

Kerstin Skog i Linköping efterlyser möjligheter för akutläkare i slutskede av sin utbildning att åka utomlands för att delta i ett väletablerat akutläkarsystem. Detta rekommenderar jag varmt.

Annars hittade jag en artikel om effektivisering av ortopedens verksamhet i Oskarshamn. Det är tydligt att de ekonomiska systemet kraftigt påverkar hur vi arbetar, även inom vården. I framtiden efterlyser jag mer av ekonomiska incitament i sjukvården och avskaffande av planekonomin inom densamma.


http://www.sjukhuslakaren.se/site/2008/pa-ortopeden-i-oskarshamn-finns-inga-vardkoer/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar