måndag 19 november 2012

Mer i DN

Fler artiklar i DN, nu om Astrid Lindgrens barnsjukhus. Detta tycker jag tydligt belyser att akutsjukvård är ett lagarbete och påverkar hela sjukhuset. Om alltför många länkar i kedjan brister uppstår tyvärr resultat av denna karaktär. I detta fall har jag dock ingen ytterligare kunskap.
ACEP har som jag tidigare nämnt ett mycket bra material (utbildningsmaterial) som sammanfattar hur man på olika sätt kan effektivisera flödet inom akutsjukvården. Detta baseras på 25 vetenskapliga artiklar och har sedan tidigare legat på min blog. Att implementera majoriteten av detta dokument kräver en långsiktig ambition att förbättra akutsjukvården och god insikt och utbildning i densamma.
I denna sammanfattning vill jag förtydliga att läkarna på akutmottagningen förutsätts vara specialister i akutsjukvård då detta är normen i USA.  Detta är dock långt ifrån normen i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar