torsdag 15 november 2012

Ovanliga ingrepp

Vissa ingrepp är viktiga att kunna som akutläkare men svåra att träna på då de är mindre vanligt förekommande.
Här får man ta till altenativa hjälpmedel och strategier. Exempel är träna på lik, djur, modeller, auskultera/assistera på operationer, se videor etc. Under min utbildning fick vi träna på rådjurshalsar (!) när vi lärde oss "emergent surgical airway".  Några år senare var jag tvungen att utföra en och då gick det galant. Gemensamt för dessa färdigheter är att de är förhållandevis lätta att utföra och vinsten i den akuta situation överstiger risken. Dessa videor skall inte ses av den med känslig mage.

Lateral Canthotomy

Thoracotomy

Surgical airway

Dessa står med i Eusems Core Curriculum.






Inga kommentarer:

Skicka en kommentar