fredag 16 november 2012

Mer ingrepp

Bara för att understryka att det är kul att vara akutläkare och man får göra lite olika saker med händerna... och det räddar liv! Jag har några synpunkter på respektive video men detta är mer för att illustrera olika saker som en akutläkare gör och sätt att lära ut.

Temporary Transvenous Pacemaker review

Chest Needle Decompression

Chest Tube Insertion

Endotraceal Intubation

Pediatric Lumbar Punction

Central Line


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar