måndag 23 april 2012

Norrland

En länk om projekt i Norland, att minska den administrativa bördan för läkare.
Det är ett välkommet initiativ. Att man kunnat ta bort kringpersonal i tider av besparingar och tro att läkarna kan göra jobbet är själva grunden till "läkarbristen" i Sverige.
I själva verket har Sverige ungefär lika många läkare per kapita som de flesta västländer. Med sekreterare och annan personal kan säkert en klar produktionsökning ske mer kostnadsefffektivt jämfört med att anställa fler läkare.
Att dessa rationaliseringar fått kunna gå så långt inom svensk sjukvård är delvis ett resultat av den planekonomiska kultur som råder inom Landstingen anser jag.
Följdaktligen bör man inte skynda med att utbilda fler läkare i Sverige. Det tar 15 år i snitt att få fram en specialist och hur arbetsmarknaden ser ut då är osäkert. Vill man ha resultat idag anställer man sekreterare och får omgående resultat, till bättre kostnadseffektivitet dessutom.
Hur man konkret förbättrar akutsjukvården har jag skrivit om förut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar