fredag 20 april 2012

Socialstyrelsen föreslår Akutsjukvård som Basspecialitet

Socialstyrelsen har lagt fram ett förslag om Akutsjukvård som basspecialitet. Det är ett mycket glädjande besked och en viktig signal. Förslaget skall ut på remiss så det tar väl en tid innan beslutet går igenom. Dock delar jag SWESEM's uppfattning att det nu i praktiken inte finns några vettiga argument eller krafter mot en basspecialitet.
Märk väl att Socialstyrelsen poängterar att detta kan underlätta för de sjukhus som vill införa ett akutläkarsystem men ingalunda kräver att så blir fallet. Socialstyrelsen kräver god vård och kvalitet men specificerar inte vem som skall göra vad. Det är alltså fortsatt i allt väsentligt den lokala politiken som kommer att avgöra akutläkarnas arbetssituation under decennier framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar