onsdag 27 augusti 2008

Hej allihopa!
Jag har under en längre tid funderat på hur jag bäst förmedlar mina erfarenheter inom akutsjukvård och utveckling av akutläkare som specialitet. Har börjat flera gånger med olika artiklar och kastat dom efter hand. Inser att det inte alltid är så lätt, men iden om en blogg föddes i somras.. dialog, det passar mig! Raka frågor, funderingar, erfarenheter...
Jag skall erkänna att jag inte läser bloggar i allmänhet så vad denna blir får vi se..

Läkarbrist?

Idag läser jag på SVT's hemsida att det råder "läkarbrist" i Sverige samtidigt som unga svenskar tvingas läsa läkarutbildningen utomlands på grund av platsbrist. Det förväntas bli ett underskott av läkare när förtiotalisterna pensionerar sig. Lösningen påstås vara öka antalet platser på landets läkarutbildningar.
Tyvärr har media dålig kunskap om denna verklighet. Att utbilda en läkare till färdig specialist tar minst 12 år. Läkarexamen är grundutbildning, i Sverige 5.5 år, sedan obligatorisk AT(allmäntjänstgöring) ca 1,5 år, därefter specialistutbildning i minst 5 år..
För ett antal år sedan kritiserades landets landsting för att inte erbjuda specialistutbildning nog för att täcka framtida behov.. och av och till har det funnits för få AT tjänster som också fungerat som flaskhals i detta system. Så det spelar liten roll om man ökar antalet utbildningsplatser på läkarprogrammen om man ej kan erbjuda dessa läkare AT och ST(specialisttjänst) i framtiden..
Det viktigaste poängen återstår dock, specialisttjänst. Om Landstingen ej kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor och löner för specialister söker de sig anorstädes. Under senaste årtiondet har ca 10% av av sveriges läkare flyttat till Norge!
Också sjuksköterskor var det akut brist på ett tag.. trots att tiotusentals sjuksköterskor flytt vården för att arbeta inom andra yrken..
Så att öka Läkarutbildningens platser, inrätta AT och ST tjänster hjälper föga om man ej sedan kan erbjuda bra arbetsvillkor..
(Själv gjorde jag min specialistutbildning i New York och arbetar sedan 3 år i Fairbanks, Alaska)
Arbetsvillkor är också kopplat till lön och arbetsgivarens resurser.
Alltså, uppmaning till media! Sluta skriva om läkarbrist! Det är i själva verket en pengabrist! Med rätt lön och villkor får man den läkare och personal man behöver! Med felhantering av de gemensamma resurserna försvinner läkarna och övrig personal..
Med bra villkor kan vi också locka läkare från andra länder att komma till sverige, vi ingår trots allt i en stor gemensam arbetsmarknad kallad EU.. men detta framstod i SVT's reportage som en icke optimal lösning.. men det kanske bara är min tolkning..

Har du kommit ända hit? Välkommen i så fall till min blogg! Den ska i fortsättningen handla om akutsjukvård och akutläkare i större utsträckning..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar