fredag 29 augusti 2008

Nollvisionen

Det är kul att jobba som akutläkare! Jag funderar ibland på vad det finns för sakliga argument för att ha akutläkare, och det finns flera. Men viktigast kanske ändå är att när man jobbar i ett system som delvis formats av akutläkare så flyter det på.. inte alla dagar of course, men ändå..
I somras fick jag ett infoblad från American College of Emergency Physicians: 40 år med akutläkare i USA, en liten historisk redogörelse, från enskilda individer till utbildningar, godkännande av specialitet, forskning, var akutläkare är idag.
Funderade på varför detta egentligen inte började i sverige?
Nollvisionen - en politisk signal för att främja trafiksäkerhet, ingen ska behöva dö i onödan, allt ses över, hastighetsgränser, vägavsnitt, bilars säkerhet, trafikonykterhet etc. Det känns svenskt - ett steg bättre liksom. Volvo - signum för säkerhet, det vet man ju..
Akutsjukvård.. Jag drar mig till minnes att sverige på sjuttiotalet hade en av världens mest inkompetenta ambulanskår, det räckte att vara taxichaufför, bårbilsförare eller liknande. Uppenbarligen hände någonting för nu har vi snart vidareutbildade sjuksystrar på de flesta ambulanser och liknande. Att göra rätt i inledningsskedet visar sig vara effektivt, löna sig, liksom självklart att det ska finnas kompetens i detta led. Bra framförallt för patienten.
Såg nyligen ett avsnitt av TV 3's serie "Sjukhuset" där Janne, ambulanssjuksyster, reponerade en ung flickas axel som var ur led INNAN man påbörjade transport till sjukhus, med mediciner och manipulation. Snyggt!
Men sedan kommer man till akuten.. hur är det befatt med läkarnas kompetens?
Jag berättar ofta för vänner och bekanta utanför vården att jag åkte till USA för att utbilda mig till akutläkare, något vi inte har i Sverige..
-Har vi inte? Vad har vi då?
Det flesta akutmottagningar bemannas av läkare som är nyutexaminerade eller påbörjat sin specialistutbildning, och de arbetar på akuten en begränsad tid. I USA har det lönat sig att använda läkare speciellt utbildade för akut omhändertagande och de arbetar fast på akuten..
De flesta tror på att visst, jag åkte till USA, men att vi skulle ha nybörjardoktorer på akuten utan speciell kompetens tror de jag fått om bakfoten..
Kanske borde allmänheten också få säga sitt.. vad vill de ha?
Det är uppenbart att den förändring som skett på den prehospitala kompetensen i sverige hittils inte har fått motsvarande genomslag på läkarsidan..
Gör ett tankeexperiment:
-Alla sjuksystrar som nyutexamineras bör arbeta första året på akutmottagning. Vi kan i princip basera verksamheten på dessa plus de som vidareutbildar sig bör också tillbringa viss tid på akuten så att verksamheten får tillräcklig bemanning. Att ha fast personal på akuten är inte optimalt, vi behöver de olika kompetensområdena representerade på akuten..
Så när din mamma kommer in med yrsel och hjärtklappning på akuten möts hon upp av en nyutexaminerad doktor OCH nybakad syster.. kanske undersköterskan i alla fall vet hur man kopplar upp ett EKG...
Eller pröva att åka till ett land som har en utbyggd akutläkarspecialitet och börja propagera för en återgång.. Good Luck!
Är akutläkaren då en superdoktor som behärskar alla typer av akuta åkommor? Detta är inte min poäng, tvärtom, en väl utbildad akutläkare måste också veta var gränserna för kompetens går. Men - systemet med att ha läkare roterande på akuten MOTVERKAR ackumulering av kompetens på akuten. Jag skulle vilja påstå att det inte är ett system annat än systematiskt roterande. En vana vi ärvt från den tiden hjärtinfarkter behandlades med morfin endast.. en tid då ambulansföraren endast var förare.. en tid då de inte fanns en nollvision..
Så varför började inte detta i Sverige? Jag vågar inte svara på det (just nu)..
Men jag kan konstatera det börjar röra på sig.. Sjukhus som startat akutläkarverksamhet i sverige växer i antal.. Swesem (Swedish Society of Emergency Medicine) har trätt fram och propagerat för Akutläkare som basspecialitet. Intresset för akutläkare bland yngre läkare verkar vara på frammarsch. Och kom ihåg - det är kul att jobba som akutläkare när det flyter på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar