fredag 5 september 2008

2.5 vs 1.1

Jag var för inte så länge sedan och talade vid Sundsvalls sjukhus om akutläkare på deras frukostmöte. Det var kul att så många var intresserade, och hade frågor, även om mötet var kort. En jämförelse vi snabbt gjorde var att akutmottagningen i Sundsvall och Fairbanks hade ungefär lika många patienter per år.
Att bemanna akuten i Sundsvall krävde nästan 30 läkare, medan våran gick runt på för närvarande 7 läkare (och 4 Physician Assistants, kan jämföras med underläkare).
En akutläkare i USA ser ca 2.5 patienter per timme. Motsvarande siffra för läkarna på södersjukhuset(de flesta ej akutläkare utan jourläkare, både specialister och underläkare) var 1.1 patient per timme. Hur kommer sig detta? Självklart spelar det in att vi är specialiserade i akut omhändertagande, och man kan säga mycket om det. Men jag tror det finns indirekta förklaringar; en fast läkarstab förbättrar i smått..
Vi har bra software för hantering av patienter, labsvar, röntgen, etc. I New York till exempel (mitt träningsprogram), blev läkarna trötta på att labsvar tog så lång tid. Till slut fick det igenom en egen labenhet för akuten. Samma veva med röntgensvar och man fick till slut en egen röntgenenhet. Datorer uttnyttjades för journalhantering, undersökningars beställning och svar etc. Alla läkare hade bärbara telefoner och kunde nås direkt av systrar ock konsulter.
Många små förbättringar kommer av att man har läkare fast på akuten, så att det blir lättare att arbeta. Sedan ska tilläggas att akutens inkomst är prestationsbaserad (för läkarna, ej för sjuksystrarna) så de finns en tydlig motivering att effektivisera flödet av patienter. På många ställen i USA är lönen helt eller delvis prestationsbaserad. Tål att tänka på..
Sedan jag började denna blogg har jag hört om flera exempel på otillgängligheten i svensk sjukvård. Idag skriver också Göran Hägglund i Dagens Nyheter att svensk sjukvård inte håller acceptabel standard. Han har helt rätt.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=824229

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar