söndag 21 september 2008

Offensiv sjukvård

Vad kostar vården? Ofta hör jag att svensk sjukvård kostar och alla har olika ideer om hur man sparar... Korttidsvård, dagskirurgi, forskning kring undersökningar man ej behöver göra. Grundtonen är att visst ska vi ha vård, vissa säger att den dessutom är mycket bra, men att den kostar och enda sättet att dra ned på kostnaden är att spara...
Detta är ett ålderdomligt tankesätt tycker jag.
Min kära chef på Södersjukhuset Thomas Arnhjort hade en lysande ide när jag var där - anställ någon som sköter om kökskoder (billing, vad nu det heter på svenska).
Här har vi ett företag som sköter all diagnoskodning och "fakturor". Det lönar sig bättre att jag arbetar som läkare och dom sköter kodning och ekonomi, jag kan se fler patienter och dom drar in mer pengar totalt. Thomas uppsakattade att akuten kunde tjäna 1 miljon extra om året på detta, han har säkert rätt.
Huvudtanken inom svensk vård måste alltså ändras. Vården belastar inte!
Om man opererar en man som brutit benet så han kan gå igen, vad är det värt? Strunt i etiken, vi pratar pengar, det är det som biter på politiker mest. Om vi inte opererar och patienten har svårt att gå och arbeta efter det, vad händer? Kan inte försörja sig etc, en mångmiljonkostnad för samhället. Starroperation så patienten kan se, deppression som kan återgå till arbetet, cancer som botas, vad händer om vi avstår från attt göra det vi är bra på...? För individen självt är det totallönsamt att bli behandlad så man kan fortsätta med sitt liv. För samhället också.
Kostnaden att inte få vård räknas sällan på. Läste nyligen att det är stor brist på allmänläkare i skåne, men att arbetsgivaren är ovillig att höja lönen för att rekrytera... de räknar aldrig på vad det kostar samhället att inte ha läkare, bara lönekostnad...
Jag tycker vi ska sluta upp att se oss som en belastning för samhället, vi som sjukvårdspersonal är behövda och oumbärliga. Patienterna VILL att vi ska ha bättre villkor, så att vi finns där när det behövs.
Sjukhusledningen måste inte bara spara men börja dra in. Räkna på alla fakturor, får vi rätt ersättning? Finns det stiftelser som vill donera? Företag som vill sponsra en vårdavdelning? EU pengar för nya projekt? Forskningspengar? Specialistvård som kan locka patienter från andra delar av landet? Från andra länder?
Det måste också vara ok för Volvo att sponsra ambulanssjukvården lika väl som ett sjukhus kan heta Astrid Lindgren. Men man måste aktivt söka!
Sjukhusen måste skaffa sig en marknadsavdelning som sysslar med offensiva ideer; Hur får vi mer patienter? Hur får vi mer medel att utföra god vård?
Kommer ihåg att en grupp operationssystrar sade upp sig för att de inte fick sin lönehöjning med 1500 SEK som de krävt, de bildade ett företag tillsammans och hyrde in sig hos gamla arbetsgivaren till DUBBEL lön! Det tjänar patienterna på, att vården finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar