lördag 20 september 2008

Skillnader i utbildning

Jag lovade ju förut att skriva lite om utbildningen som akutläkare...
De flesta utbildningarna i USA är 3 år, en del är 4 år.
Min utbildning var 3 år. Första månaden var en introduktion med föreläsningar och enstaka besök på akuten, man går kursen som ATLS, ACLS osv. Första 2 åren innehåller också mycket randningar på andra kliniker.
Största skillnade gentemot ST i Sverige tror jag är arbetstid, studiekrav och handleding.
Vi arbetar lite olika beroende på program men ca 60 timmar i vackan kommer man lätt upp till, oftast mer. Ingen jourkompledighet eller liknande.
Vi hade skriftliga prov var 3:e månad, muntligt prov en gång per år. Allt detta ställer höga krav på att du läser kontinuerligt så jag läste mycket på mina lediga dagar. Annars hade vi onsdag förmiddag 5 timmars föreläsning, där ingick ren undervisning, morbidaty and mortality conferens, artikelläsning osv.
Varje år genomförs nationella prov för akutläkarresidents. Dessa är främst till för att testa ens kunskaper och se vart man ligger jämfört med andra studenter och program. Dessa är viktiga också för programens profil, att visa bra statistik... Dessa nationella prov liknar den slutexamen man som akutläkare avlägger så skriver man bra så vet man att man har god chans att klara examen senare.
Handledningen är överlag mycket ambitiös, under hela sin utbildning är man handledd av specialister på plats. Överlag tycker jag det är bra, man lär sig mycket fortare och lärarna lär sig också vad du som resident kan och vad du behöver förbättra. Vi utvärderades varje månad av våra lärare, en skriftlig summering till min residency director...
Annars efter 3 år var det examen, en skriftlig som 82% klarade mitt år, dessutom en praktisk som består av 11 patientfall. Man kan jobba utan att klara dessa examen men i praktiken gör alla examen tills dom klarar den.
Det finns även möjlighet till subspecialisering som akutläkare, ett eller två år. Detta är vanligast för de som aspirerar på en akademisk karriär. Toxikologi, sports medicine, pediatrics, hyperbaric medicine, ultraljud, det finns en rad andra områden också.
Om jag jämför med sverige så hade jag viss nytta av att kunna agera självständigt, det lär man ju sig i skandinavien. Annars lär man sig här sin egen roll som läkare närmsta åren efter sin examen, då man arbetar mer självständigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar