måndag 1 september 2008

Hemgång?

En 21 årig kvinna sökte idag på akuten, med 2 dagars smärtor i epigastriet, intermittent. Annars svag, trött har inte tagit sitt tyroidea hormon på ca ett år, oklart varför. Hon är anemisk, 8/24, krea 1.5, alat och asat aningen förhöjda, blodtryck 100/66. positiv fr blod i avföring, ingen hematemes. Ringer doktor Starks, medicin. Han anser att endoskopi kan göras senare, patienten behöver ej transfusion, och jag kan skriva ut ett recept på tyroideahormon så blir allt bra. krea på 1.5 kanske kan förklaras av dehydrering..?
Patienten har ingen primärvårdstillgång och anhöriga verkar relativt apatiska och passiva.
-Nej, Dr Starks, du får nog komma ned och titta på patienten innan du nekar inläggning..säger jag.
Cirka 25 minuter senare ser jag Dr Starks sitta på akuten och skriva inskrivningsjournal för ovan nämda patient.
-mja, inte coma men i alla fall myxödem, tänkte ett tag skopera henne nu så vi kunde skicka hem henne men kom på att jag inte vill sedera henne, hon kanske inte vaknar så lätt efteråt...säger Dr Starks.
Ibland behöver man se patienten för att förstå varför denne bör läggas in.. det är lätt för konsulter att frestas att ej blanda sig i och låta akutläkaren stå för hela vårdplaneringen. De glömmer lätt bort att de själva är specialister och när de väl ser patienten blir de mer engagerande och, ja, agerar som läkare. Och patienter tjänar på att ta del av deras kompetens. Det är lätt som akutläkare att bli smickrad av konsulter och tro att man kan ta hand om allt med lite assistans.. men kanske inte alltid bäst för patienten.. Och det är lätt för konsulter att via telefon rekommendera hemgång, men svårt när de väl sett patienten..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar