måndag 15 september 2008

Vårdcentralsfallen

Ofta hör jag i debatten att akutens problem är "vårdcentralsfallen" och att om primärvården vore mer tillgänglig skulle akuten ha mindre patienter.
Låt mig understryka att jag är helt för en tillgänglig primärvård. Detta leder till större valmöjligheter för patienten.
Problemet som politiker och läkare ständigt misslyckas att förstå är att det är patienten som avgör var de vill söka. Vi är beroende av deras eget omdöme när de tror sig ha en akut åkomma.
Gör ett tankeexperiment - gå ut i väntrummet på akuten och peka ut de som kan gå till vårdcentralen... Blir vården bättre eller säkrare av det? Knappast, men vi lägger bördan på patienten att ha förståelse för när de skall gå till akutmottagningen, vi kräver att de ska ha samma kompetens som vi... helt orimligt.
Det är först EFTER läkaren gjort sin bedömning som kommentaren fälls att "hon kunde ju ha gått till vårdcentralen". Tyvärr är detta ofta för svårt för den mänskliga hjärnan att skilja på dessa begrepp och följden blir felaktiga slutsatser.
Vi måste fortsatt lita på att personer som tror sig ha en akut åkomma KOMMER till akutmottagningen, bemöta dessa proffesionellt och effektivt. Hela akutsjukvården bygger på detta. Om bara klart akut sjuka skulle komma till akuten skulle jag misstänka att det finns fler akut sjuka som är hemma. Jämför läkaren som varje gång han/hon skickar patienten på en lungröntgen hittar en pneumoni - denne läkare beställer antagligen för få lungröntgen och missar flera patienter med diffusa symtom.
I artikeln under är författaren kritisk till akutläkare. Denna ståndpunkt kan man ha, men så länge inte hon kan gå ut i väntrummet och peka ut vilka patienter som kan gå till vårdcentralen måste hon finna en annan lösning på akutsjukvårdens organisation. Jag förespråkar en lösning som istället bedömmer dessa patienter dubbelt så fort och identifierar akuta sjukdomstillstånd, inleder behandling och lotsar patienten till rätt vårdnivå. För vi VET att det sitter en patient med en hjärtinfarkt i väntrummet titt som tätt. Vi vet detta för att vi är läkare, till skillnad från patienten...

http://www.sjukhuslakaren.se/site/2004/%E2%80%9Dstorsatsning-pa-akutlakare-inte-det-basta-for-patienterna%E2%80%9D/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar