lördag 13 september 2008

Basspecialitet

Gudmar Lundqvist har tidigare utrett frågan om akutläkare och föreslagit till socialstyrelsen att det skall vara en egen specialitet. Enligt artikeln nedan motsatte sig internmedicinarnas företrädare detta, och därför blev kompromissen tilläggsspecialitet. Om någon har mer information i denna fråga kring diskussionerna, hör gärna av er till mig.
Gudmar Lundqvist menade att de initiativ till akutläkarspecialitet kan avstanna om akutmedicin ej blev en egen specialitet. Han har delvis rätt, det har satt käppar i hjulet för många. Men faktum kvarstår att många sjukhus i Sverige är fortsatt intresserade av att bemanna sina akutmottagningar med akutläkare, och listan av intresserade sjukhus växer. Vad ska då sjukhusen göra, utbilda akutläkare eller dubbelspecialister? Både och? Kanske. Min rekomendation är dock att sjukhusen satsar på en bra akutläkarutbildning i första hand. Jag har svårt att se att en dubbelspecialitet gagnar någon. De sjukhus som vill ha akutläkare bör sammarbeta om gemensamma riktlinjer (med Swesem), mål och kvalitetskontroll så man i framtiden som akutläkare har en arbetsmarknad. Parallellt kan man verka för en egen specialitet. Risken är annars att man får en kompromissartad akutläkarutbildning (och system) vilket inte gynnar den blivande akutläkaren, patienten eller arbetsgivaren. Kommentarer välkomnas.

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2002/12/02/arbetsgrupp-foreslar-att-ak/index.xml
http://www.sjukhuslakaren.se/site/2005/%E2%80%9Dutvecklingen-kan-paverkas-men-inte-forhindras%E2%80%9D/#comment-648

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar