tisdag 2 september 2008

Regeringen utökar läkarutbildningen med 110 platser.. en planekonomisk mediafint!

Så har regeringen kommit på att det är läkarbrist och inrättar nya platser på landets läkarutbildningar. Framförallt är det svårt att få allmänläkare att arbeta som allmänläkare i sverige.. Det som läst denna blogg tidigare vet vad jag anser om detta. Om regeringen spår att det behövs fler läkare om 12 till 14 år är det naturligtvis bra att man uttökar antalet platser så att vi utbildar ett rimligt antal läkare. Om man vill ha mer läkare till primärvården idag är detta dock endast en mediafint. Det är enkelt att få läkare att arbeta, men man måste erbjuda konkurenskraftiga löner och arbetsvillkor. Det bästa man kan göra för att få läkare till primärvården är att betala för sig. Tyvärr har under senaste deceniet 10% av sveriges läkarkår ansett att man fått bättre villkor i Norge, och flyttat dit. Därför måste man skjuta till resurser till primärvården nu om man vill ha läkare nu.
Omvänt - om man inte tror att man kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor till läkare om 12-14 år är det lönlöst att utbilda fler läkare nu, de kommer fortsatt att flytta till Norge eller annorstädes. Varje plats på läkarutbildningen kostar staten ca 1 miljon SEK så det är mycket pengar i sjön om man sen inte får någon arbetskraft för detta.
Ett mer rimligt alternativ hade varit att uttöka specialistutbildningarna för allmänläkare, eftersom det är brist på detta. Jag propagerar inte nödvändigtvis för detta men konstaterar att man i så fall kan få fler utbildade allmänläkare efter endast 5-6 år istället för 12-14 år. Kommer dessa rekryter utomlands ifrån så måste de göra AT innan vilket ökar på åren och utbildningsbehovet.. Men om det idag inte känns lockande att arbeta i Sverige som allmänläkare, vilka unga läkare vill då specialisera sig till detta? Ytterligare en poäng är alltså att få unga läkare kommer att välja allmänmedicin som specialitet om anställningsvillkoren i slutändan känns dåliga. Men man kanske väljer att utbilda sig till allmänläkare i Sverige för att flytta till Norge..!
Norden har en tradition av att ha en gemensam läkararbetsmarknad, på sjuttiotalet flyttade många danska läkare till Sverige då det var överskott i Danmark men brist i Sverige.. Det kom oss svenskar till godo. Svenska läkare har gjort stor nytta i Norge. Senast jag var i Norge träffade jag både danskar, tyskar, finnar och en islänning, som arbetade som läkare, många färdiga specialister med god språkutbildning dessutom.
Man behöver inte flytta helt för att göra nytta, många svenskar arbetar extra i Norge, under lediga veckor eller ingår i en stafettkonstruktion. När jag gjorde turnustjänst i Norge kom Urologer regelbundet upp från Sahlgrenska.. varför åkte de inte till Kalmar eller Boden? Gissa tre gånger..!
Lars Leijonborg har här tyvärr hamnat i det planekonomiska träsket.. Kom igen Lasse, man får vad man betalar för! Man får inte Porsche för Skoda pengar..! (obs jag har inget emot Skoda)
När jag skulle välja AT tjänst åkte jag till Norge, det gjorde 15% av min årskurs från Uppsala..vissa är fortfarande kvar. I Sverige skulle min lön varit ca 20 000 -23000 med jourtillägg etc före skatt. Vad blir det efter skatt? 16000? I Norge tjänade jag ca 25000 - 30000 efter skatt! Jag tjänade mer som turnuslege i Norge än mina lärare i Uppsala som var överläkare. Nu är pengar inte allt, men självklart spelar det roll vad man får i lön.
Betalar Sverige mindre? Ja. Sverige har avsatt sista 30 åren ca 10% mindre av BNP till sjukvård jämfört med många europeiska västländer. Dessutom har det svenska skattesystemet med höga marginaleffekter motverkat att Läkare arbetar extra i Sverige, då det mesta försvinner i skatt. Norge, som betalar lite mer och har lägre skatter blir därför dubbelt attraktivt som extraknäck. Och många läkare extraknäcker, och har ändå extremt låg sjukfrånvaro.
Som jag sade tidigare, det är inte svårt att få läkare att arbeta. Om man betalar för sig.
Som monopolinstitut i många år har Landstingen tvingat ner löner jämfört med arbetare i industri. Jämför vad gruvarbetare tjänar gentemot specialiserade sjuksystrar. Risktillägg för gruvras? självklart... Risktillägg för nålsticksinfektion av HIV eller Hepatit C..? icke!
Är det en tillfällighet att gruvarbetare oftast är män och sjuksystrar oftast är kvinnor..?
Reallönerna för läkare har minskat under senaste 30-40 åren med ca 30%. Andelan kvinnliga läkare i läkarkåren har ökat markant..

Jag blir upprörd när jag tänker på att svenskar som betalat skatt hela sitt liv inte sedan kan gå till en husläkare inom rimlig tid.

Min kollega som kom från Tyskland och arbetade som öronnäsahalsläkare i Norge blev tillfrågad av sin patient, när patienten hörde att hon hade bruten norska:
-Är du dansk?
-Nej, jag är tysk, svarade min kollega.
-Å, ännu värre! utbrast patienten..
Men patienten var glad till slut för behandlingen. Ibland är en tysk läkare bättre än ingen alls. Tänk på det du Lasse!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=823526

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar