lördag 13 september 2008

Triage

Katarina Göranson har studerat triage på svenska akutmottagningar och resultaten är inte direkt upplyftande. Jag bifogar en liten länk från DN...
I USA går alla patienter igenom triage FÖRE registrering, i alla fall där jag arbetat. Bedöms patienten ha ett allvarligt symtom förs patienten direkt in till akutmottagningen och behandling påbörjas samtidigt som patienten registreras. Prioskalan 1-5 är den jag arbetat med. Om någon sjuksköterska är ny på triage märks det direkt, det försvårar flödet och fördelning av arbete för resten av personalen. Vanligtvis får alla sjuksystrar speciell utbildning för att lära sig triage. De tar hjälp av oss akutläkare i enstaka fall om nödvändigt.
Varför ligger svensk akutsjukvård efter även i denna utveckling? Jag har inget bra svar, lämnar frågan öppen. Men problemet är nu uppmärksammat och det bör inte vara svårt att inrätta goda triagesystem och utbildningar för dessa.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=584195&previousRenderType=6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar